PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Picknick na de kerkdienst van 9 juni 2024

Deze zondag stond het ‘Koninkrijk van de hemel’ uit Matteüs 13 centraal aan de hand van 3 korte gelijkenissen. Het thema was dan ook ‘Schat graven!’. De kinderen moesten na hun kindernevendienst op zoek naar de verborgen schat.

De ‘Jonge kerk’ werkte mee aan de voorbereiding van de kerkdienst. Na afloop was er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie, thee of iets fris.

Aansluitend was er een picknick georganiseerd, waarbij de vele, door iedereen meegebrachte,  lekkernijen volop gedeeld werden.
Jong en oud genoot deze morgen van het ‘samen gemeente’ zijn. 

Klik hier (of op de foto) voor meer foto's.

Bekijk alle foto's
 
Zeeuwse bankjes

Op 3 april 2024 werd het pleintje bij de ingang van de consistorie van de Michaëlskerk verrijkt met 2 Zeeuwse banken met daartussen een tafeltje.

Na de herinrichting van de Michaelskerk vorig jaar is dit pleintje ontstaan, met het idee daar een zitmogelijkheid te maken, heerlijk beschut voor de wind en met een riant uitzicht over Kerkring.
Dat het een nieuwe rust- en ontmoetingsplek in Grijpskerke mag worden.

Het Sociaal en ondernemend bedrijf ‘Zeeuws Werk’ tekende voor het ontwerp, het maken en plaatsen. Ze zijn betaald uit het gevormde potje van diverse acties uit de afgelopen jaren.

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen zondag 24 maart 2024

Deze laatste zondag vóór Pasen vierden we de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem.
In de dienst werd uitleg gegeven over de ingrediënten van de Pesachmaaltijd en hoe men hiervoor de tafel dekt.
Met 2 Bijbelgedeelten uit Exodus 12 en Marcus 14 stond ds. Smeets in zijn overdenking stil bij het pesachmaal.
De kinderen versierden in de nevendienst hun Palmpasen stok, waarmee ze aan het eind van de dienst de kerk binnenkwamen.
Na afloop van de dienst was er koffie en later een lunch met een aantal ingrediënten uit de Peaschmaaltijd.

Bekijk foto’s bij deze zondag.

Bekijk alle foto's
 
School kerkdienst 25 februari 2024

Deze zondag vierden we samen met de Bergpadschool de school kerkdienst. Thema van deze dienst was: ‘Dat wordt wat!’. De kerk was mooi versierd met o.a. bloemen, tekeningen en werkjes van de kinderen.

Het begint allemaal heel klein met een zaadje, want zonder zaadje heb je geen bloemen. We stonden stil bij Hoe het wat worden kan en Wat heb je daar allemaal voor nodig en Wie daarvoor nodig is.

Ds. Ruitenburg uit Zoutelande legde kort uit wat je nodig hebt om te groeien. Naast goed eten zijn ook verhalen belangrijk. Verhalen, zoals dat van de Paasmaaltijd, die gehoord en doorverteld worden, je hele leven lang, die dan met je meegaan en in betekenis gaan groeien, zoals een mosterdzaadje doet, wat je in de grond plant en later kan uitgroeien tot iets groots.

Bekijk hier de werkjes van de kinderen en enkele andere foto’s.
 

Bekijk alle foto's
 
Korte foto-impressies kerstperiode 2023

In de adventsperiode waren er verschillende activiteiten in en rond de Michaëlskerk en onze kerkelijke gemeente.

U ziet enkele foto’s van:

  -  de verkoop van kerststukjes,
  -  de schilderwerkzaamheden in de Michaëlskerk
       (meer hiervan ziet u in het album ‘RENOVATIE INTERIEUR MICHAËLSKERK’)
  -  de bijeenkomst op Kerstavond voor jong en oud
  -  de liturgische schikking op Kerstmorgen
  -  de kerstviering van de kinderen in de Bergpadschool op 1e Kerstdag.

Klik hier om de foto’s te bekijken.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 24 september 2023

Zondag 24 september 2023 stond de start van het seizoenswerk 2023-2024 centraal. Het thema dit jaar is ‘Ga je mee?’
In de kerkdienst hoorden we van Gods verbond met Abraham waarin wij allen meegaan en mogen delen.
Voor de kinderen was er een foto-speurtocht uitgezet door Grijpskerke. Na de dienst stond de koffie met gebak klaar en deden velen mee aan een spelletje dammen. Vervolgens was er een lunchbuffet met allerlei zelf meegenomen lekkere etenswaren.
Als laatste activiteit gingen we in groepjes diverse spellen uitproberen, waarin het vooral ging om samen opdrachten uit te voeren.
Kortom een geslaagde dag, waarin verschillende leeftijdsgroepen op ontspannen manier met elkaar op weg gingen. Bijgaand een foto-reportage van de activiteiten.

Bekijk alle foto's
 
Picknick als afsluiting seizoen 2022-2023

Zondag 2 juli 2023 stond ook in het teken van de afsluiting van het seizoenswerk.

Een werkgroepje bestaande uit leden van de ‘Jonge kerk’ hadden na de kerkdienst het koffiedrinken met aansluitend een picknick georganiseerd.

Wat was het een mooie ochtend. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een perfecte picknick: de zon scheen, tafels vol met heel veel lekkers, lieve mensen, fijne gesprekken, spelende kinderen, jong en oud samen. Iedereen genoot van het samenzijn in Gods naam.

Een recept wat absoluut voor herhaling geschikt is!!
Klik hier (of op de foto) voor meer foto's.

Bekijk alle foto's
 
Einde van de kosterstaak van Henk en Frans

Na de kerkdienst van zondag 2 juli 2023 werden Frans, Corrie en Henk in het zonnetje gezet vanwege het stoppen met hun werk als koster in onze kerk.
Na respectievelijk VEERTIG en VIJFENTWINTIG jaar kosterschap, gastheerschap, enz. mag dit zeker de aandacht krijgen.
Bedankjes, bloemen, oorkondes en insignes horen bij zo’n moment, voor alle uren die zij in onze kerk, onze gemeente gestoken hebben, voor de bereidheid, de vanzelfsprekendheid, de inzet.
We konden altijd op ze rekenen, daarom zeggen we hier nogmaals: Heel hartelijk dank voor al jullie werk!!

Klik hier (of op de foto) voor meer foto’s van dit moment.

Bekijk alle foto's
 
Tussen Pasen en Pinksteren 2023: renovatie interieur Michaëlskerk

In bovengenoemde periode van 7 weken is de Michaëlskerk binnenin flink aangepast. De laatste grondige restauratie van dit kerkgebouw dateerde van 1983, zo’n 40 jaar geleden.

Het middengedeelte van de kerk werd vergroot ten koste van enkele van de ‘eenvoudige’ herenbanken. De ‘voorname’ herenbanken zijn volledig intact gebleven.
Het midden van de kerk kreeg een nieuwe tegelvloer, waarbij de hierin aanwezige grafzerken gespaard bleven, en er kwamen nieuwe stoelen.
Ook de geluids- en beeldinstallatie werd vernieuwd en uitgebreid naar hedendaagse eisen.

Met deze aanpassingen oogt de binnenruimte groter dan voorheen en is deze beter geschikt voor multi-functioneel gebruik, waarbij het gebouw ten dienste kan staan voor de hele dorpsgemeenschap.

Pinkstermorgen kon de dienst weer, voor het eerst na de verbouwing, hier gehouden worden.
Eind 2023 werd de renovatie afgerond met het schilderwerk van het in het zicht gekomen ‘nieuwe hout’. De hierin gespecialiseerde schilder maakte er met zijn hout-imitatie schilderwerk weer een prachtig geheel van.

De foto’s geven een beeld van het werk in uitvoering.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Fred van Slooten

Zondag 3 juli 2022 namen we als gemeente afscheid van predikant Fred van Slooten en begon hij aan zijn emeritaats-periode. Precies 17 jaar geleden, 3 juli 2015, was zijn intrededienst hier in Grijpskerke.

In zijn afscheidspreek stelde hij de 3 Bijbelteksten die aan de muren van de Michaëlskerk hangen centraal en verbond hij zijn loopbaan als predikant hieraan. In een goed gevulde kerk, maakten velen van de gelegenheid gebruik om hem te bedanken voor zijn predikantswerk hier en in de andere gemeenten.

Na de dienst kon er op informele wijze afscheid genomen worden van Anja en Fred.

In dit fotoalbum ziet u beelden van deze dag.

Bekijk alle foto's
 
Opstandingskerk afgebroken (maart 2022)

Het straatbeeld van Grijpskerke is in de eerste 2 weken van maart 2022 flink veranderd.
Rijdend door de Jacob Catsstraat kunt u het niet missen: het op de hoek van de Reigershoutstraat staande kerkgebouw is verdwenen.

Na vele jaren praten over en zoeken naar een andere bestemming voor dit gebouw en vervolgens plannen maken en goedgekeurd krijgen voor een andere bestemming van het perceel, heeft de eind 1966 gebouwde kerk plaats gemaakt voor de bouw van 5 woningen, die dit voorjaar van start gaat.

Kijk in dit fotoalbum naar een reportage over de werkzaamheden.

Bekijk alle foto's
 
Aanbouw consistorie Michaëlskerk (nov. 2021 - mrt. 2022)

In november 2021 is Bouwbedrijf Kambier gestart met de aanbouw van de consistorie.

Er wordt een extra ruimte gemaakt en in het bestaande gedeelte worden een grotere entree, twee grotere toiletten en een grotere keuken gemaakt. Door middel van een vouwwand kunnen we zo nodig twee, los van elkaar te gebruiken, delen creëren. De zolder zal vanuit de nieuwe ruimte bereikbaar zijn met een elektrische vlieringtrap.

De foto’s geven een beeld van de vordering van de werkzaamheden, die naar verwachting in maart afgerond zullen worden.
 

Bekijk alle foto's
 
40-jarig ambtsjubileum ds. Fred van Slooten

Op 25 oktober 2021 was het 40 jaar geleden dat ds. van Slooten in zijn eerste gemeente, St. Pancras, werd bevestigd als predikant. Na 5 jaar vertrok hij naar Nieuwleusen en Grijpskerke werd zijn 3e gemeente.

Zondag 31 oktober vierden we als gemeente dit jubileum. Als voorganger in de morgendienst zette hij als thema het getal 40 centraal. Op een flink aantal plekken in de Bijbel komt dit getal voor, vaak in combinatie met dagen, weken en jaren.
Het werd een feestelijke dienst die door zijn familie, een klein aantal genodigden en vele gemeenteleden werd bijgewoond.

Na afloop was er koffie met wat lekkers en een drankje. Ondanks dat er vanwege corona geen handen geschud werden, wisten velen op andere manieren de gelukwensen aan Fred en Anja over te brengen. Bekijkt u het zelf in de volgende fotoreportage.

Bekijk alle foto's
 
Laatste kerkdienst in Opstandingskerk

In de morgendienst van zondag 1 november 2020 namen we afscheid van dit kerkgebouw als plaats waar we als Gereformeerde Kerk en nu als Protestantse Gemeente ruim 53 jaar lang kerkdiensten hebben gehouden.
Ds. Fred van Slooten stond in zijn overdenking o.a. stil bij de Jacobsladder, waarvan Jacob de standplaats omdoopte in Bethel, ‘Huis van God’. Ook de Opstandingskerk was zo’n Huis van God, een plek waar God ons wilde ontmoeten en naar ons toe kwam.
Na afloop van de dienst brachten we een aantal bij de kerk horende symbolen: de kanselbijbel, het avondmaalsstel, het deksel van het doopvont en de Paaskaars, over naar de Michaëlskerk.

U ziet hier een fotoserie over deze kerk(dienst).

U kunt de dienst via deze link nogmaals bekijken en beluisteren.

Bekijk alle foto's
 
Kerk en Schooldienst 9 februari 2020

De jaarlijkse Kerk- en Schooldienst werd deze keer voor het eerst in de Michaëlskerk gehouden. Buiten was het stormachtig weer, maar binnen heerste een warme sfeer en was het gezellig druk in het mooie kerkgebouw.
Het thema van de dienst was 'Een uitgestoken hand'. Alle groepen van de Bergpadschool waren aan de slag gegaan met dit thema, waarvan de resultaten in de hele kerk te zien waren. Voor en tijdens de dienst werden de werkstukken van de kinderen ook via de beamer geprojecteerd, zodat iedereen in de kerk deze goed kon bekijken.
Na een korte inleiding startte groep 7/8 met zelfgemaakte rebussen van spreekwoorden waarin het woord hand voorkomt. Zo presenteerde elke groep het thema op een eigen manier. Tot slot hield ds. Fred van Slooten een korte meditatie over de tekst: ‘Jezus zegent de kinderen door hen de handen op te leggen’.
Na afloop van de dienst gingen we koffie drinken in de Opstandingskerk.
In het hierna volgende fotoalbum kunt u de werkstukken van de kinderen bekijken.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 22 september 2019

‘Een Goed Verhaal’ is het thema van de startzondag van het seizoen 2019-2020. In de kerkdienst vanuit de Michaëlskerk was dit thema de rode draad in de verkondiging.
De kinderen van de kindernevendienst werkten met verhalen aan een puzzel. Na terugkomst in de kerk werd via een aantal ‘Mystery Guest’-vragen de afbeelding van Goliath zichtbaar. Deze werd vervolgens verslagen door de kinderen.
Na de dienst was er koffie met iets lekkers, wat gebakken was door een aantal vrijwilligers.
Daarna gingen we naar de Opstandingskerk waar de ingrediënten voor een broodmaaltijd gereed stonden. Voor en tijdens de maaltijd haalden we herinneringen en verhalen op aan dit kerkgebouw. Met een verfrissend ijsje besloten we het 'samen-gemeente'-zijn.
Hierna zijn enkele foto’s van deze dag te bekijken.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 30 september 2018

Het thema van de startzondag in Grijpskerke was dit jaar ‘De Kerk als Sportschool’.
In de morgendienst kwam dit thema aan de hand van verschillende Bijbelteksten aan bod. Christenen worden o.a. vergeleken met hardlopers, die als zij maar volhouden, de wedstrijd zullen winnen.
En ook gelovigen kunnen zich spiegelen aan deze regel: alleen ga je misschien harder, maar samen kom je verder.
Onder dit motto deden we na de dienst een warming-up in de kerkbanken, waarna de koffie met iets lekkers gereed stond. Vervolgens werd binnen en buiten in groepjes flink samengewerkt aan sportieve prestaties.
Het programma werd besloten met een gezamenlijke gezonde maaltijd in de Michaëlskerk, waarvoor men eerst samen onder de finish-krans naar binnen ging.
Kijk hier voor een foto impressie van deze zeer geslaagde dag.

Bekijk alle foto's
 
Clusterdienst 27 mei 2018

Zondagmorgen 27 mei 2018 vond de eerste gezamenlijke morgendienst van de 4 gemeenten in de cluster Noord-West Walcheren plaats. De protestantse gemeenten te Aagtekerke/Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle hielden gezamenlijk hun kerkdienst in de Opstandingskerk in Grijpskerke.
De predikanten Beukenhorst en van Slooten leidden de dienst met als thema: 'Aarde, hoe gaat het ermee?!'.
Een gelegenheidskoor o.l.v. mw. Stoffelien Cool en het combo 'Shelter' zorgden voor de muzikale medewerking.
Bijgaand een foto-impressie van deze zeer geslaagde morgendienst.

Bekijk alle foto's
 
Wintermarkt 2017

In de Michaëlskerk werd op zaterdag 18 november 2017 een markt gehouden ten bate van de eigen kerk. De vele uurtjes huis-, tuin-, keuken- en schuurvlijt zorgden voor een diversiteit aan spullen, waarmee het sfeervolle kerkgebouw ’s morgens goed gevuld was. De bezoekers konden volop rondsnuffelen, cadeautjes voor de komende feestdagen kopen en genieten van de koffie met zelfgebakken taart. Deze dag leverde een mooi bedrag van ruim € 1000,-- op. Bekijkt u hier de foto’s.
Op 16 december werden kerststukjes verkocht, die gemaakt waren door een groepje creatieve dames met groene vingers en ideeën. De opbrengst zal besteed worden aan een specifiek doel in de monumentale Michaëlskerk.

Allen die meegewerkt hebben aan deze dagen: hartelijk dank!

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 17 september 2017

Het thema “Kerk proeverij” kwam in de morgendienst uitvoerig aan de orde. Uit de bruiloft in Kana proefden we de goedheid van de Heer. Vervolgens werden we, als het zout in deze wereld, opgeroepen de kennis over Hem te verspreiden als een zoete geur.
Na gezamenlijk koffiedrinken maakten we op een actieve manier kennis met Bijbelse spijzen en dranken. Bekijk hier een Bijbels recept.
In de Michaelskerk, waar de tafels inmiddels feestelijk gedekt stonden konden we verschillende, zelf meegebrachte, Bijbelse gerechten proeven. Naast het samenzijn als gemeente zorgde de feestelijke blauw-witte kleurschikking voor een gezellige en ongedwongen sfeer op deze gemeentezondag.
Iedereen die meewerkte: bedankt. Bekijk hier een foto-impressie van de dag.

Bekijk alle foto's
 
Wintermarkt 2016

Zaterdag 12 november 2016 stond de Michaëlskerk weer in het teken van de wintermarkt. Vanaf 10:00 uur stond de koffie met heerlijk zelfgebakken lekkernijen gereed. Op de tafels en in de kraampjes waren allerlei zelfgemaakte spulletjes te koop die gretig hun aftrek vonden onder het bezoekerspubliek. De organiserende dames hadden er alles aan gedaan om een mooie opbrengst te realiseren. Deze markt leverde een bedrag op van ruim € 790.--. 
Zaterdag 17 december werden als vervolg op de wintermarkt-actie 50 zelfgemaakte kerststukken verkocht, wat nog eens een bedrag van € 550,-- opleverde. Beide bedragen zullen gebruikt worden voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw en zijn multifunctioneel gebruik. Bekijk hier enkele foto's van deze activiteiten.

Allen die meegewerkt hebben aan dit resultaat: hartelijk dank!

Bekijk alle foto's
 
JUBILEUM DS. BERT RIDDER

Onze oud-predikant, ds. Bert Ridder, is inmiddels 25 jaar dominee.
Dat werd gevierd in zijn huidige gemeente Almkerk.
Een paar van onze gemeenteleden bezochten de feestelijke dienst op 2 oktober jl.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 18 september 2016

Het thema “Deel je leven” werd in de morgendienst ingeleid door onze predikant ds. Fred van Slooten.
Na gezamenlijk koffiedrinken maakten we een korte Emmaüs-wandeling van de kerk naar het schoolgebouw in Grijpskerke. We ontdekten aan de hand van foto’s de route en bespraken kort de voor onderweg meegegeven vragen.
In de Bergpadschool stond de lunch gereed, die samengesteld kon worden uit de zelf meegenomen ingrediënten (deel je maaltijd!). Enkele herinneringen aan vroeger werden gedeeld en foto’s en andere materialen lagen ter inzage. Iedereen kon de lunch zelf samenstellen met na afloop een heerlijk verkoelende boerderij-ijs.
Iedereen die meewerkte: bedankt. Bekijk hier een foto-impressie.

Bekijk alle foto's
 
Bazaar 2016 voor de Michaelskerk

Op zaterdag 27 augustus 2016 werd de jaarlijkse bazaardag gehouden. In 1978 startte de bazaar in Grijpskerke, waarvan de opbrengst de eerste jaren bestemd was voor de grote restauratie van de Michaëlskerk in 1983.
Dit jaar is de opbrengst opnieuw voor dit, voor Grijpskerke zo beeldbepalende, kerkgebouw. Een aantal steunberen en delen van de buitenmuren zijn toe aan herstelwerkzaamheden.
Het was een gezellig drukke dag, met een mooie bedrag (zie elders) als opbrengst. Hier treft u alvast een kort fotoverslag van deze dag aan.
Op www.grijpskerke.info komt een uitgebreidere fotoreportage.

Allen die meegewerkt of bijgedragen hebben aan dit resultaat: hartelijk dank!

Bekijk alle foto's
 
Openstelling Michaelskerk zomer 2016

Ook in 2016 waren er weer activiteiten in de Michaëlskerk op enkele donderdagen in het zomerseizoen.
Op 4 augustus was er een concert van het bekende muzikale kwartet van de fam. Jongepier uit Serooskerke in samenwerking met de organist van deze kerk, Johan Davidse.
Een expositie van haar textiele werkvormen door Matty Geschiere in combinatie met het houtsnijwerk van Adrie van Sluijs, vooral bekend van zijn paeremessen, vormden het programma voor donderdag 18 augustus.
Op beide dagen mochten we een flink aantal mensen verwelkomen in het mooie historische kerkje.
U ziet enkele foto's van deze laatste expositiedag.

Bekijk alle foto's
 
Wintermarkt 2015

De Michaëlskerk was zaterdag 21 november 2015 omgetoverd tot een kleine markthal. De groep dames die vorig jaar de wintermarkt georganiseerd hebben, wilden ook dit jaar weer iets soortgelijks, maar dan in onze sfeervolle kerk aan de Kerkring. Veel mensen waren al maanden bezig met een stukje huisvlijt, om toch weer wat nieuws hier te laten zien en door het te verkopen een extra bijdrage voor de kerk te realiseren. Mensen konden tussen 10:00 en 15:00 leuke hebbedingetjes, cadeautjes voor de Sinterklaas of Kerst, wat aankleding voor de woonkamer of gewoon een bakje koffie met iets lekkers erbij kopen voor dit doel.
Omdat de kerstdagen nog niet direct in aantocht waren, volgde op 19 december nog een verkoopochtend van kerststukjes, waar men binnen het uur nee moest verkopen, omdat de voorraad van zo'n 60 kerststukjes al uitverkocht was. Een groot succes dus. Bijgaande foto's geven een indruk van wat er allemaal te koop was.
Beide acties samen brachten bijna 1800 euro op. Iedereen hartelijk dank.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2015

Wat was het weer een geslaagde startzondag op 20 september! Het was dikwijls slecht weer maar uitgerekend die zondag was het een zonnige nazomerdag. Dat maakte het mogelijk om lekker buiten koffie te drinken, te pauzeren tijdens het concert en te lunchen met pannenkoeken en wafels. Dank en hulde aan allen die alles georganiseerd en uitgevoerd hebben! Niet in de laatste plaats aan de kinderen en jongelui die aan het bakken zijn geweest.
En wat een prachtig concert in de Michaëlskerk van het Trio Les Amis!
In dit album een paar foto's als beeld van deze startdag.

Bekijk alle foto's
 
Openstelling Michaelskerk zomer 2015

In de maanden juli en augustus was de Michaëlskerk enkele donderdagen opengesteld voor toeristen en bewoners van Grijpskerke en omgeving.
Tijdens de open dagen waren er exposities te zien en werden demonstraties gegeven. Ook werd er 2 keer een concert gegeven door organist Johan Davidse, waarvan 1 avond samen met de fam. Jongepier uit Serooskerke.
Iedereen kreeg zo de gelegenheid om het fraaie interieur van onze kerk te bewonderen en te genieten van de kunst en muziek in de kerk.
De openstelling werd door vele bezoekers gewaardeerd.

Bekijk alle foto's
 
Kerk en Schooldienst 8 februari 2015

Zondag 8 febr. 2015 werd de jaarlijkse Kerk- en Schooldienst in samenwerking met de Bergpadschool gehouden.
Thema dit jaar: 'het leven van Jozef'.
In 4 bedrijven speelden de kinderen uit groep 1 t/m 8 het kleurrijke leven van Jozef na. Een lied over de jas van Jozef zorgde voor de muzikale afwisseling tussen de toneelstukjes.
Daarna zongen we het lied van Herman Boon 'Hoe komt het toch', waarin we de bron van de minder goed lopende dingen ontdekten.
Een geslaagde dienst voor jong en oud.

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest 2014

In de avond van 21 december werd het kinderkerstfeest 2014 gevierd. De omstandigheden, donker, droog en rustig weer, waren uitstekend voor een kerstspel, waarin het traditionele kerstverhaal werd gespeeld dat eindigde bij een heuse levende kerststal.
Veel kinderen en volwassenen waren getuige van HET KINDEKE JEZUS, Maria, Jozef, de herders, de wijzen, de herbergier en een verteller, allemaal gespeeld door vrijwilligers.
Met z’n allen hebben we er een prachtig schouwspel van gemaakt waarbij heel veel kinderen konden kennismaken met het kerstevangelie.

Bekijk alle foto's
 
Adventstijd 2014

In de adventsperiode 2014 was er in de diensten steeds een liturgische schikking. Deze schikking volgde het thema van de kinderdiensten: 'In blijde verwachting'. 
Op de dankdag voor Gewas en Arbeid was er al een schikking op de liturgische tafel van produkten die in relatie gebracht worden met de dankdag.

Bekijk alle foto's
 
Jeugdwerk seizoen 2013-2014

De tieners van 11-13 jaar volgen het 'Rock Solid' programma. Hierin worden de jongeren gestimuleerd in het samen verder ontdekken wat het Christelijk geloof inhoudt, met thema's die aansluiten bij hun belevingswereld. In dit album ziet u de activiteiten van enkele thema-avonden.
Als slotactiviteit was er een 'boerengolf'-wedstrijd op de minicamping.

Bekijk alle foto's
 
Kerk en Schooldienst 9 februari 2014

Zondag 9 febr. 2014 stond in het teken van de jaarlijkse Kerk- en Schooldienst in samenwerking met de Bergpadschool.
Het ‘oude’ verhaal van Jona, die in de walvis terechtkwam, stond centraal. Verschillende delen uit het boek Jona werden door de leerlingen uitgespeeld, afgewisseld met liedjes over Jona o.a. van Elly en Rikkert en Marcel Zimmer.
Ds. van Slooten interviewde groep 5 en 6 naar hun verbeter-wensen voor onze omgeving, waarbij de mensen van Ninevé ten voorbeeld stonden en hij sloot af met een korte overdenking.
Het was voor jong en oud een mooie dienst, waarvan u in dit album wat indrukken krijgt.

Bekijk alle foto's
 
Kinder Kerstfeest 2013

Donderdag 19 december 2013 vierden de kinderen van de kindernevendienst samen met de leerlingen van de Bergpadschool het kinderkerstfeest 2013.

De avond begon met het zingen van enkele bekende kerstliedjes, waarna ouders, leerkrachten en gemeenteleden voor de kinderen de musical 'Lang Geleden' opvoerden. Er was een passend decor gebouwd, wat met mooie lichteffecten tot een sfeervolle ambiance omgetoverd werd.
De avond eindigde met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Bekijkt u de foto's.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 22 september 2013

Met hart en ziel was het thema voor de startzondag op 22 september. De oude boerenschuur van de fam. Wouters aan de Zwanenburgseweg was door een enthousiaste groep vrijwilligers omgetoverd tot sfeervolle locatie voor deze dag. We begonnen met de kerkdienst op de dorsvloer. Daarna was er koffiedrinken gevolgd door een lunch met een enorme diversiteit van door iedereen meegenomen etenswaren.

Het middagprogramma bestond uit workshops. We konden 'djembé spelen', 'stro vlechten' en de kinderen maakten met hulp van enkele volwassenen vliegers.
Bekijkt u het fotoverslag van deze dag.

Bekijk alle foto's
 
Kampweekend 2013 oudere groep kinderdiensten

Vrijdagmiddag 21 juni vertrokken de oudste kinderen van de kinderdiensten naar het 'Bomenbos' in Kleverskerke. Waar we als gemeente het seizoen 2012-2013 samen begonnen, hielden deze jongeren hun afsluitweekend.

Vanuit deze prachtige locatie werden verschillende activiteiten georganiseerd. Het weekend werd zondagmorgen afgesloten met de kerkdienst in de Opstandingskerk.
Hier vindt u een fotoverslag van wat deze kinderen in een prettige sfeer met elkaar beleefden.

Bekijk alle foto's
 
Afsluiting kinderdiensten 2012-2013 jongste groep

Het thema van het slotweekend van de jeugdactiviteiten kinderdiensten was dit jaar 'Hou je vast'. Zaterdag 22 juni bezocht de jongste groep kinderen met hun leiding de tropische vogel- en plantentuin Utropia in Middelburg. Het was voor jong en oud een indrukwekkende, spannende en leerzame middag.

De doktersvisjes, grote koi-karpers en vele bijzondere vogels kregen volop de aandacht. Dieren, kinderen en volwassenen hielden elkaar op vele manieren vast en aangenaam bezig. Speurt u mee op de foto's naar de uitwerkingen van het thema?

Bekijk alle foto's
 
Kerk en Schooldienst 10 februari 2013

Zondagmorgen 10 februari werd de jaarlijkse Kerk- en Schooldienst gevierd. De schoolgroepen van de Bergpadschool hadden verschillende activiteiten voorbereid en de kerkzaal was omgetoverd tot feestzaal.

Dit alles stond in het teken van het thema: 'Het Bruiloftsfeest'. De welbekende 'Bruiloft in Kana' en de nodiging voor een feestmaal waarbij velen zich verontschuldigden werden in woord en beeld gebracht door de kinderen.

In dit album ziet u foto's van deze dienst.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Halleluja 27 januari 2013

Zondag 27 januari 2013 namen we als gemeente van Grijpskerke afscheid van het koor 'Halleluja'.

In hun laatste bijdrage aan onze kerkdiensten zongen zij de "Deutsche Messe" van Franz Schubert in een dienst waarin we als gemeente het Heilig avondmaal vierden.

De Christelijke Zangvereniging 'Halleluja' heeft besloten om in het jaar van hun 85-jarig bestaan te stoppen met zingen.

In dit album ziet u beelden van hun laatste bijdrage.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 23 september 2012

Zondag 23 september maakten we als gemeenteleden een start met het seizoen 2012-2013. De kerkdienst stond in het teken van de Levensboom, als onderdeel van ons jaarthema: 'Bomen die tot in de hemel groeien'. Na afloop van de dienst ontmoetten jong en oud elkaar bij het koffiedrinken.
Een groep gemeenteleden trok daarna op de fiets naar het arboretum (bomenbos) van mw. Boom in Kleverskerke, terwijl een deel met auto er achteraan ging. In de tot keurige ontvangstruimte omgebouwde schuur genoten we met zo'n 60 mensen van een kop soep en de door kinderen ter plekke gebakken pannenkoeken en poffertjes. Daarna volgde een speurtocht door het bomenbos, waarbij we op zoek gingen naar de 'vruchten van de Geest' uit Galaten 5. Om 16:00 werd het geslaagde programma van deze zondag afgesloten. In het fotoalbum ziet u een verslag.

Bekijk alle foto's
 
Slotweekend jongste groep seizoen 2011-2012

In het slotweekend van de kinderdiensten 2011-2012 kwam de jongste groep kinderen knutselen in het nieuwe dorpshuis o.l.v. Peter en Jacoline Sneltjes.

De meisjes bekleden met stofjes allerlei miniatuurdieren, waarbij de belangrijkste kleur uiteraard roze was. De jongens maakten van hout een vogelhuisjesvorm waarin je een appel als lekker hapje voor de vogels kon prikken.
Na al deze spannende dingen vertrok men naar het kamp van de andere kinderen en genoot men van een verkoelend ijsje. Er werd een groepsfoto voor één van de tipi's gemaakt (zie volgend fotoalbum) en ’s avond ging het weer op huis aan. 

Bekijk alle foto's
 
Slotweekend kinderdiensten seizoen 2011-2012

Vrijdagmiddag 15 juni vertrokken 11 kinderen met de leiding per fiets naar Vrouwenpolder. Ze begonnen met aanvullen van hun energiebronnen bij de snackbar, verbruikten een deel van die energie vervolgens op het strand en kwamen met nog voldoende voorraad aan bij camping de Bokkesprong. Daar stonden 2 tipische tenten gereed, waarin geslapen kon worden.
Zaterdag stonden verschillende ‘hoogtepunten’ op het programma en het weekend werd zondag, na terugkeer in Grijpskerke, afgesloten met een kerkdienst in de Opstandingskerk.
Bekijkt u de fotoreportage van de verschillende activiteiten.

Bekijk alle foto's
 
Adventstijd en Kerstmorgen 2011

In de liturgische schikking van deze periode is als basis gekozen voor een ster. Elke week veranderde de schikking van kleur.

Dinsdag 20 december vond de gebruikelijke Adventsviering door Passage, Diaconie en de Stichting Welzijn Veere plaats. Er waren bijna 100 deelnemers aan de broodmaaltijd, die gevolgd werd door een Adventsliturgie.

De Kerstavonddienst werd opgeluisterd door het koor Halleluja en de samenzang werd begeleid door Johan Davidse op het orgel en Elly en Christian Jongepier op bugel en cornet.

In de dienst op Kerstmorgen was er de presentatie van het Gelegenheidskoor, gedirigeerd door Anneke Huibregtse en begeleid door Alexander Koole.

In dit fotoalbum vindt u een beeldverslag van genoemde activiteiten. 

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 25 september 2011

Op deze prachtige, met zon overgoten zondag, hebben veel gemeenteleden in Grijpskerke zich bezig gehouden met het thema 'Liefde', wat centraal staat in het komende kerkelijke seizoen.

Jong en oud en alles daartussen heeft z'n inbreng gehad en de 4 locaties in de kern stonden garant voor een zeer wisselend programma.

Kijkt u voor een impressie van deze dag in dit fotoalbum.

Bekijk alle foto's
 
Afsluiting seizoen kinderdiensten 2010-2011.

In het weekend van vr. 17 juni t/m zo. 19 juni hebben de kinderen van de kindernevendienst hun seizoen afgesloten.

Groep 1 t/m 5 vermaakte zich vrijdagmiddag met spelletjes, film, enge glijbanen en natuurlijk friet met iets en dat alles in Vlissingen.

Groep 6 t/m 8 ging van vrijdagmiddag t/m zondagochtend op kamp in Dishoek en hield zichzelf en de leiding bezig met tal van buitenactiviteiten.

In de kerkdienst van zondagmorgen namen we afscheid van 7 kinderen van groep 8.

Bekijk alle foto's
 
Reünie Sameach 20 maart 2011

Het vroegere jongerenkoor Grijpskerke en 'Sameach' hielden op deze zondagmiddag hun reünie. Aansluitend werd geluisterd naar en gezongen met dit koor in de Time2Sing dienst van 19:00 uur.

U vindt in dit album foto's van het middagprogramma.
Foto's zijn gemaakt door Matty Geschiere; Matty, bedankt!

U kunt zelf over deze foto's beschikken om ze te bewaren op uw computer of om er afdrukken van te laten maken. Klikt u hiervoor rechts op de gewenste foto in het vergrote formaat en kies voor de optie "Afbeelding opslaan als ....".
Wilt u over de foto's in het originele formaat beschikken of lukt het u zelf niet om de foto's te downloaden, stuur dan een mail naar de webmaster met de nummers van de foto's die u wilt hebben en wij regelen het voor u.

Bekijk alle foto's
 
Kerst 2010

In de Kerstavonddienst 2010 verleende het koor 'Inspiration' uit Middelburg haar medewerking aan de dienst.

In dit album een korte impressie van hun optreden onder leiding van Moritz Benschop.

Wilt u 'Inspiration' binnenkort graag nog eens horen?
Bezoek dan de welkomdienst van 6 februari a.s., vanaf 18.45 uur in de Hoeksteen in Middelburg. Kijk op www.welkomdienst.nl

Bekijk alle foto's
 
Kinder Kerstfeest 2010

Zondagavond 19 december vierden de kinderen hun Kerstfeest met de komische musical 'Een zilveren kerst'.
De muziek werd verzorgd door het combo 'Second Chance'.

In dit album ziet u foto's van deze sfeervolle, winters begonnen, Kerstviering.

Bekijk alle foto's
 
Adventstijd 2010

De liturgische schikking volgt hetzelfde project als de kinderdiensten.

Hiermee worden de lezingen van Micha in beeld gebracht.

Ook kunt u enkele foto's van de Adventsviering op 21 december bekijken in dit album. 

Bekijk alle foto's
 
STARTZONDAG 2010 - LEGER DES HEILS

'VOL VAN HOOP' was het thema van deze startzondag, die we samen met het Leger des Heils vierden.
In het nieuwe korpsgebouw in Middelburg kregen we een lekkere lunch aangeboden, die u ons hier ziet verorberen!

Lees meer over deze gezellige dag bij de 'Activiteiten'.

Bekijk alle foto's
 
SLOTWEEKEND

Tijdens het zgn. slotweekend van 18, 19 en 20 juni heeft de jeugd het seizoen afgesloten.
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn op kamp geweest in Serooskerke, 2 nachten maar liefst!

Enkele foto's hiervan vind je op de volgende pagina

 

Bekijk alle foto's
 
NACHT ZONDER DAK

Van zaterdag 19 juni op zondag 20 juni organiseerden de samenwerkende Protestantse gemeenten van Walcheren een ‘Nacht Zonder Dak’, voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.

Klik voor een kleine impressie van deze bijzondere nacht op 'bekijken'

Bekijk alle foto's
 
Actie-morgen voor hulp aan Haïti

Zaterdag 30 januari hield Passage in samenwerking met kinderen van de kinderdiensten en de diaconie een actiemorgen waarvan de opbrengst bestemd is voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Er was een "kleedjesverkoop" door de kinderen, prachtige zelfgemaakte bloemstukken werden verkocht, men kon koffie met ter plekke gebakken wafels kopen, erwtensoep eten, diverse ingebrachte spullen kopen, dat alles in een zeer gezellige sfeer. De opbrengst van al deze activiteiten was € 1450,-- en de diaconie had toegezegd het bedrag te verdubbelen. Al met al een prachtig resultaat: € 2900,-- voor onze medemens in Haïti.

Bekijk alle foto's
 
Adventsviering 2009

Op dinsdag 22 december 2009 kwamen ruim 85 mensen naar de Opstandingskerk om daar de Adventsviering die Passage, de Stichting Welzijn Veere (afdeling Grijpskerke) en de diaconie organiseerden bij te wonen. In dit album kunt u een beeldverslag van deze avond bekijken.

Klikt u op bekijken:   

Bekijk alle foto's
 
KERSTVIERING KINDERNEVENDIENST EN BERGPADSCHOOL

De kinderen van de Bergpadschool en de kindernevendienst hebben donderdag 17 december samen alvast het Kerstfeest gevierd. Door de leerkrachten van school werd de musical 'De geschenkenwinkel' opgevoerd, onder de deskundige leiding van regisseuse Marijke van Peene. Het was een heel muzikaal en kleurrijk spektakel, voor de kinderen (en voor alle anderen) een feest om naar te kijken!
In de geschenkelwinkel werd naar een cadeau voor de nieuwe tijd gezocht, en gelukkig werd het gevonden ook, maar wel op een heel onverwachte plaats! Het was een oude kerststal, die tot leven kwam, en ons het prachtige kerstverhaal vertelde en liet zien.
Kijkt u mee naar de foto's! Wilt u ook de rest van de foto's zien, kijk dan even op de website van school: www.bergpadschool.nl 

Bekijk alle foto's
 
Diversen

In dit album vindt u een impressie van foto's die te maken hebben met activiteiten van de Protestantse Gemeente te Grijpskerke. Het zijn foto's gemaakt in het seizoen 2009 - 2010.

Bekijk alle foto's
 
Musical: "Daniël" 20 september 2009

Op de startzondag 20 september 2009 hebben de kinderen van de kindernevendienst, kinderen van de Bergpadschool en uit Aagtekerke onder leiding van "de Vliegende Speeldoos" de musical "Daniël" opgevoerd.

Bekijk alle foto's
 
25 jarig jubileum ds. van Slooten Grijpskerke - 29 oktober 2006

Bekijk alle foto's
 


 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.