PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
JEUGDKERK JEUGDKERK
De jeugdkerk wordt in samenwerking met enkele buurgemeenten georganiseerd en vindt 1 keer per maand, doorgaans elke 2e zondag van de maand, plaats onder kerktijd, afwisselend in Aagtekerke/Domburg, Grijpskerke of Oostkapelle. Het hele gezin is dan welkom in de betreffende kerk! Aansluitend zal er koffie/thee met iets lekkers zijn.
De datum en locatie staan vermeld in het programmaboekje ‘Vorming & Toerusting 2022 – 2023’ van de cluster NWW en zullen vermeld worden in Meeleven en op deze website.

Jeugdkerk is voor alle kinderen!
Voor de allerkleinsten is tijdens de jeugdkerk crèche geregeld.

Voor de kinderen in de basisschool leeftijd tot en met groep 7 is er tijdend de gezinszondag regulier kindernevendienst.
Wanneer het jeugdkerk is in Grijpskerke begint de kindernevendienst direct bij aanvang van de kerkdienst, de kinderen mogen dan direct verzamelen in de Bergpadschool en kunnen na afloop van de kerkdienst daar worden opgehaald door hun ouders. Zij komen bij Jeugdkerk dus niet in de kerkdienst, die gehouden wordt in de Michaëlskerk.

Bij Jeugdkerk in Aagtekerke/Domburg en Oostkapelle verlaten de kinderen tijdens de kerkdienst de kerk om naar de kindernevendienst te gaan. Zij komen ook tijdens de kerkdienst weer terug in de kerk.


Voor de jongeren van groep 8 tot en met klas 5 van het voortgezet onderwijs wordt gewerkt in twee groepen waarbij gebruikt wordt gemaakt van de programma’s  'Solid Friends' en 'Live Steady', welke zich richten op het ontdekken van het christelijk geloof.
Door de humor in de spellen die gespeeld worden, de creatieve gespreksvormen en de manier waarop je als groep aan de slag gaat, komen tieners en jongeren graag naar de Solid-club.
De groepen zijn als volgt ingedeeld:
  • groep 8 t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs
er wordt gewerkt met het programma 'Solid Friends' van Youth for Christ
onder leiding van:
Yvonne de Visser – Oostkapelle en
Mariëlle Wattel – Oostkapelle 
 
  • klas 3 t/m 6 van het voortgezet onderwijs
deze groep werkt met het programma 'Live Steady' van Youth for Christ
onder leiding van:
Marja Geschiere – Aagtekerke en
Sjoerd Blaas – Oostkapelle

Data en locaties jeugdkerk:
 
=======================================================
-------- Aanvang 10.00 uur --------
16-10-2022: Jeugdkerk in Aagtekerke/Domburg
Locatie 't Voorlokaal Aagtekerke (waarschijnlijk)
.
13-11-2022: Jeugdkerk in Grijpskerke
Locatie de Bergpadschool
 
11-12-2022: Jeugdkerk in Oostkapelle
Locatie PKC Johan de Pourckstraat
 
08-01-2023: Jeugdkerk in Aagtekerke/Domburg
Locatie 't Voorlokaal Aagtekerke
 
12-02-2023: Jeugdkerk in Grijpskerke
Locatie de Bergpadschool
 
12-03-2023: Jeugdkerk in Aagtekerke/Domburg
Locatie 't Voorlokaal Aagtekerke
 
02-04-2023: Jeugdkerk in Oostkapelle
----- Palmpasen ----- Locatie PKC Johan de Pourckstraat
 
=======================================================
Voor meer informatie over dit jeugdwerk kunt u een e-mail sturen naar: 
jeugdzaken@pkn-grijpskerke.nl
 
KERSTMORGEN 25 DECEMBER 2021: De grote Zoon van Ruth geboren KERSTMORGEN 25 DECEMBER 2021: De grote Zoon van Ruth geboren

Kerstmorgen: we lezen Lucas 2: 1-20

Centraal in het midden op de projectverbeelding is een silhouet te zien van Jozef die zijn arm liefdevol om Maria, zijn ondertrouwde vrouw, heeft gelegd.
Jozef heeft hun kindje Jezus in zijn armen. Maria aait hem over zijn wangetje.
Jozef en Maria ontvangen in geloof een zoon in een stal in Betlehem. Een heldere ster aan de hemel verlicht de donkere nacht.

Dit kind brengt nieuw leven, hoop voor een goede toekomst. Door Jezus is Gods liefde in overvloed voor iedereen die in Hem gelooft.

De figuren van Jozef, Maria en het kindje Jezus zijn licht van kleur. Wit en lichtgeel als een stralende ster. Ook is er een grote witte ster boven de stad Betlehem te zien.
Het licht van de wereld breekt door.
Thuis in Betlehem ontstaat hoop voor de toekomst.
 
KERSTPROJECT ZONDAG 19 december 2021: God zegent Ruth en Boaz KERSTPROJECT ZONDAG 19 december 2021: God zegent Ruth en Boaz

Advent 4: we lezen Ruth 4

In de projectverbeelding is een silhouet te zien van Ruth die liefdevol haar hand op haar zwangere buik legt.
Boaz staat beschermend en ondersteunend achter haar.
God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth.
Het geslacht van Elimelech mag door gaan want ze verwachten een kindje.
Ruth en Boaz krijgen een zoon, die ze de naam Obed geven. Obed betekent knecht.
Hij is er om te zorgen voor Noömi en Ruth. Obed zal stamvader zijn van Davids familie.

Zo wordt de vreemdeling Ruth onderdeel van Gods reddingsplan voor de wereld, want uit de stam van David zal de grote Redder geboren worden.

De figuren van Ruth en Boaz zijn roze-rood van kleur. De kleur van de liefde die zij voor God, elkaar, hun kindje voelen. In de figuren zijn witte sterretjes / stipjes zichtbaar. Het licht van de wereld zal door de komst van dit kind komen.

 
KERSTPROJECT ZONDAG 12 december 2021: Ruth zoekt Gods hulp KERSTPROJECT ZONDAG 12 december 2021: Ruth zoekt Gods hulp

Advent 3: we lezen Ruth 3

In de projectverbeelding is een silhouet te zien van Ruth.
Ondanks dat Ruth nu eten heeft is ze nog steeds onzeker over haar toekomst.
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe en vraagt om hulp.
Vanuit geloof in God wil Boaz, die tegenover Ruth staat in de verbeelding, verlosser voor haar zijn.

Hij komt te hulp en geeft bescherming.

Het figuur van Ruth wordt licht van kleur, het paars verdwijnt en in de plaats daarvan komt de kleur roze steeds meer naar voren.
Ruth's vertrouwen in God wordt versterkt.
De liefde tussen Boaz en Ruth groeit.
 
 
KERSTPROJECT ZONDAG 5 december 2021: Ruth en Boaz ontmoeten elkaar KERSTPROJECT ZONDAG 5 december 2021: Ruth en Boaz ontmoeten elkaar

Advent 2: we lezen Ruth 2

In de projectverbeelding is een silhouet te zien van Boaz die zijn handen uitsteekt naar Ruth en Noömi.
Hij heeft Ruth gezien, heeft oog voor haar omstandigheden en luistert naar haar verhaal.
Boaz deelt zijn rijkdom uit aan Ruth en Noömi.

Wees dienstbaar aan God zoals je bent en Ik maak het goed.

De kleur van het figuur van Boaz is helder paars waar rose-rood doorkomt.
Boaz heeft oog voor zijn naaste. Door het gedrag van Boaz verandert de situatie van Noömi en Ruth, het licht komt door in hun leven.

De delende Boaz en de dienende Boaz bewijzen dat Gods woorden waar zijn en het leven beter maken.
 
 
KERSTPROJECT ZONDAG 28 november 2021: Ruth kiest voor Noömi KERSTPROJECT ZONDAG 28 november 2021: Ruth kiest voor Noömi

Advent 1: we lezen Ruth 1

In de projectverbeelding is een silhouet te zien van Ruth die naast Noömi op reis is naar Betlehem. Liefdevol kijkt Ruth naar Noömi.
Ze blijft haar schoonmoeder steunen ondanks dat ze hierdoor haar vaderland verlaat en als vreemdeling naar Betlehem gaat.

De figuren zijn donkerpaars-blauw van kleur. Paars is een ingetogen kleur die staat voor bezinning en somberheid.
Dit past bij Noömi, die verdrietig terug gaat naar haar Betlehem.
 
 
KERSTPROJECT 2021: Thuis in Betlehem KERSTPROJECT 2021: Thuis in Betlehem

Ook dit jaar volgen we weer het advents- en kerstproject uit 'Vertel het maar'. Gedurende de komende weken in aanloop naar Kerst zullen we de verhalen over het leven van Ruth volgen.
De verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken.
Noömi is met haar man en zoons gevlucht naar Moab, maar nu het donker is geworden in haar leven verlangt Noömi terug naar haar vaderland. Ruth, haar schoondochter, kiest ervoor haar te blijven steunen en gaat met haar mee om vreemdeling te worden in Betlehem. Door Boaz mag zij zich welkom voelen. Door hem kunnen Noömi en Ruth thuiskomen in Betlehem.

Boaz laat ons zien hoe wij instrumenten van God kunnen zijn, door Gods liefde ook aan de vreemdeling uit te delen. God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Samen krijgen ze een zoon, die ze Obed noemen. Gods licht breekt door in het leven van Noömi, Ruth en Boaz. Obed, wat knecht betekent, wijst vooruit naar Gods Zoon. Obed is de grootvader van David. Uit Davids familie zal in Bethlehem de Messias geboren worden. Jezus zal de Knecht van de Heer zijn en redding brengen aan een wereld die verloren leek te zijn. Thuis in Bethlehem ontstaat hoop voor de toekomst.
Laten we in deze adventsperiode samen met andere ervaren hoe het is om afhankelijk te willen zijn van Gods zegen en als zegen voor anderen te zijn. Ruth is gevlucht, wordt gezien door Boaz en mag ervaren dat ze door God geliefd is. Net zoals Boaz mogen wij ook in onze tijd een instrument zijn door onze hand uit te steken naar de vreemdeling in ons land. Het kerstproject is samenwerking met Stichting Gave.

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ze ondersteunen waardevolle contacten tussen christenen en vluchtelingen met praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke activiteiten. Denk aan zomerkampen voor jongeren, Bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Samen met kerken en vrijwilligers deelt Gave zo Gods liefde uit aan vluchtelingen. We delen uit, zodat we samen thuis mogen komen in Bethlehem, vertrouwend op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden.
Een mooi adventsproject waarin we naast de Bijbelverhalen, de kinderen ook meer willen laten zien van de wereld en hen willen laten zien dat niet iedereen in weelde en vrijheid kan leven!

 
Paasproject: zondag 4 april 2021 Paasproject: zondag 4 april 2021

De opwekking van Jezus
(Johannes 20:1-23)

Aan het einde van de brug is een stad te zien, de poort geeft toegang tot de stad in het licht. Een heerlijke plaats waar de zon schijnt en het goed is.

Het graf is leeg. De levende Heer roept Maria bij haar naam. Nu weet ze het: Hij is het. Hij is gestorven en opgestaan. Zijn woorden zijn waar: Jezus is het leven.

Later verschijnt Jezus ook aan Petrus en de anderen. Ook hun brengt Hij vrede. Ook zij herkennen Hem.

Jezus heeft de weg opgemaakt naar de Vader naar een HEER-lijke toekomst. Door de opstandig van Jezus mogen we weten: je mag leven door Hem.
We mogen samen uit kijken naar de Hemelse stad. Jezus heeft voor ons een brug geslagen over de dood heen naar het eeuwige leven.

Ook jij kunt leven, vandaag en altijd, door Hem. Als je gelooft, zie je dat.
 
Jezus leeft en wij met Hem!
 
 
Paasproject: zondag 28 maart 2021 Paasproject: zondag 28 maart 2021

Ik ben de opstanding en het leven
(Johannes 11)

Op de afbeelding is een brug te zien, een stevige brug over water. De brug is verbonden met het berglandschap. We kunnen nu nog niet zien waar de brug ons naar toe leidt.

In de lucht zijn veel donkere wolken te zien, de lucht dreigt. Is er slecht weer op komst? Enkele zonnestralen schijnen achter de wolken. Ze schijnen op het water en de brug, ze beloven verandering.

Als Lazarus sterft zegt Jezus tegen Maria en Marta: ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Jezus bedoelt: Ik ben sterker dan de dood. Hij wijst vooruit naar Pasen, als de dood geen macht meer heeft.

Jezus bouwt voor ons een brug naar de Hemelse stad bij de Vader. De donkere wolken die te zien zijn blijven niet voor altijd. Het slot van het aardse leven hoeft niet de dood te zijn, maar is het leven voor altijd. Het lijden is voor Jezus heel dichtbij, maar hier geeft Hij een voorproefje van het Paasfeest.
Het licht beschijnt de brug, de weg naar de Hemelse stad.

In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een verrekijker te zien. Jezus geeft een blik in de toekomst. Ondanks dat het verdriet het einde lijkt te zijn, mogen we door Jezus’ verrekijker kijken en kunnen we brug en de Hemelse stad zien.

 
Paasproject: zondag 21 maart 2021 Paasproject: zondag 21 maart 2021

Ik ben de ware wijnstok
(Johannes 15:1-8)

Op de afbeelding is een berglandschap in de zomer te zien.
Wandelend door de bergen kunnen we ons klein voelen en merken we hoe hard we God nodig hebben.

Het bewandelen van een berg vraagt uithoudingsvermogen en een goede uitrusting.

In het Oude Testament wordt Israël met een wijnstok vergeleken. God heeft een verbond gesloten met Israël. Hij heeft het zijn bescherming en zegen beloofd. Hij vraagt van Israël om zijn geboden te volgen. Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok. In Hem blijven geloven is het navolgen van de wet. Gelovigen zijn aan Jezus verbonden als ranken aan een wijnstok; zo geeft Hij kracht en ondersteuning.

In de cirkel van de locatie-aanwijzer zijn een paar bergschoenen te zien. Een goede uitrusting in de bergen is belangrijk. Jezus is de wijnstok, de basis van de druivenplant.

Een goede basis, stevige schoenen en een wandelstok zorgen voor goede uitrusting op reis. Jezus wil deze uitrusting, onze basis zijn. Hij geeft ons kracht en ondersteuning tijdens onze reis.

 
Paasproject: zondag 14 maart 2021 Paasproject: zondag 14 maart 2021

Ik ben de weg, de waarheid en het leven
(Johannes 14:1-13)

Op de afbeelding is te zien hoe de bladeren door een harde storm uit de boom worden geblazen.
Als we op reis zijn en het hard waait is het moeilijk om je richting te bepalen. Onbewust volgen we de kracht van de wind en lopen met de wind mee. Wil je tegen de harde wind in, dan moet je je inspannen, dat vraagt veel.

Als Jezus zijn discipelen vertelt dat Hij zal gaan sterven schrikken de discipelen erg. Het begint te stormen in hun leven. Ze weten niet meer welke kant ze op moeten gaan.

Jezus stelt hen gerust. Hij zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg die je bij God brengt. Alleen Ik leer jullie de waarheid. Alleen als je gelooft in Jezus, in de weg die Hij ging door het lijden en de dood heen, zul je voor altijd leven.

In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een kompas te zien. De naald van het kompas wijst tijdens de reis de weg aan die we moeten gaan. Ook al stormt het en blaast de wind hard, de naald blijft de weg aanwijzen.

 
Paasproject: zondag 7 maart 2021 Paasproject: zondag 7 maart 2021

Ik ben de Goede Herder
(Johannes 10:11-21)

Het regent, donkere wolken pakken zich samen aan de lucht. Op de afbeelding is de lucht grijs.
Het landschap is weids, leeg en uitgestrekt. Nergens een plaats om te schuilen.
In ons leven kunnen we net zo verlaten voelen, eenzaam in de stormen van ons leven.

Jezus vergelijkt zichzelf met een goede herder. Het kenmerk van een goede herder is dat hij een band heeft met zijn schapen. Hij heeft alles voor hen over en zal hen niet in de steek laten.
De goede herder biedt bescherming. Hij heeft zijn schapen lief. Ze kunnen Hem vertrouwen en volgen. Bij Hem is hun bestaan in veilige handen.

In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een warme winterjas te zien. Een warme winterjas biedt bescherming tijdens de reis.
Zoals een goede herder zijn schapen beschermt en een veilige plaats biedt, zo zorgt een warme waterdichte jas voor bescherming tegen regen en kou.

 
Paasproject: zondag 28 februari 2021 Paasproject: zondag 28 februari 2021

Ik ben het licht voor de wereld
(Johannes 8:12-20)

Donkere lucht en bomen zien we op deze afbeelding. In het bos tussen de bomen is het in de nacht enorm donker. Zeker wanneer het bewolkt is en de maan zich niet laat zien. Zonder licht kunnen we geen stap zetten.

In de tempel brandde altijd licht als symbool van Gods aanwezigheid. Dag en nacht waakt Hij over zijn wereld en ons allen. We mogen zeker zijn van zijn trouw.

Jezus noemt zichzelf het symbool van Gods onmisbare trouw: Ik ben het licht voor de wereld.’ Christus is Gods licht, dat de wereld nodig heeft.
De moeite en zonde in ons leven kunnen alles duister maken. Kijk dan naar Hem, want hoop begint wanneer je in het donker staat en naar zijn licht kijkt. Wij kunnen door Christus aan de duisternis ontkomen. Hij is het licht dat ons uitzicht geeft.

In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een lantaarn te zien.


 
 
Paasproject: zondag 21 februari 2021 Paasproject: zondag 21 februari 2021

Ik ben het brood dat leven geeft
(Johannes 6:32-40)

Op de plaat is een berglandschap in de winter te zien. Sneeuw bedekt de grond, de bomen zijn kaal. Het is koud. Er is weinig voedsel te vinden voor mens en dier.

In de winter op reis hebben we voedsel hard nodig. Voedsel geeft kracht om door te gaan.

Jezus heeft duizenden mensen te eten gegeven. Logisch dat velen naar Hem toekomen. Bij Hem is brood in overvloed. Jezus zegt hun dat ze niet moeten zoeken naar tijdelijk brood, maar naar het voedsel dat blijft. Vertrouwen op God is het belangrijkste. Dat willen de omstanders wel.

Dan wijst Jezus op zichzelf: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’. Ik maak Gods beloften waar.


 
Paasproject: Zondag 14 februari 2021 Paasproject: Zondag 14 februari 2021

Ik ben het water dat leven geeft
(Johannes 4:1-30)

Op de plaat is een woestijnlandschap te zien, met een enkele plant, een cactus. Voor de rest is het kaal en leeg. Daarnaast een grote zon.

In de woestijn is het erg warm en is er weinig water. In de woestijn wordt nog duidelijker dat water onze eerste levensbehoefte is. Iedere dag hebben we drinken nodig. Het is belangrijk om altijd water bij je te hebben op reis.

Als het eenmaal regent komt de droge woestijn tot leven. Een klein druppeltje water is heel krachtig. Het laat zaden die allang verdord leken ontkiemen en tot leven komen.

Als wij in de woestijnen van ons leven zijn zegt Jezus ook tegen ons: Ik ben het levende water, Ik ben de Verlosser. ‘Het water dat Ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’. Wie Christus aanneemt, leert de oorsprong en de zin van zijn leven kennen.
In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een kan waaruit water stroomt te zien.


 
 
Paasproject 2021: Jezus gaat ons voor Paasproject 2021: Jezus gaat ons voor

Thema: ˮJezus gaat ons voorˮ

Vanaf zondag 14 februari zullen we met de kinderen van de kindernevendienst online van start gaan met het Paasproject dat dit keer het thema heeft “Jezus gaat ons voor”. 
De komende weken krijgen wij telkens een stukje van een landschap te zien, waarbij in de totale projectverbeelding een weg centraal staat.  
Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming.
Jezus leert ons vooruitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan.
De projectverbeelding bestaat uit 8 delen die de komende zondagen stapsgewijs naast elkaar geplaatst worden, zodat de weg langzaam zichtbaar wordt. Op elk doek is een landschap te zien. Dit landschap geeft een locatie/situatie weer uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is.
 
 
Kerstproject 2020 in Corona-tijd Kerstproject 2020 in Corona-tijd

Op de 1e Advent (29-11-2020) maakten we met de kinderen van de kindernevendienst een start met het kerstproject “Ik zie toekomst in jou”, zoals u in Meeleven van dec/jan heeft kunnen lezen.

We realiseerden ons op dat moment niet dat we dit kerstproject maar 2 adventszondagen zo konden vieren….

Helaas ….de corona gooide ook deze keer roet in het eten.

De kinderen hebben in de aanloop naar kerst, die 2 adventszondagen, heel goed hun best gedaan om een aantal mensen uit de gemeente van een kerst groet te kunnen voorzien. En daar kwamen leuke reacties op.Omdat we de kerst dus niet zoals gebruikelijk samen met de kinderen konden vieren, hebben we als leiding toch een alternatief proberen te bieden.


Voor de kinderen hebben we tasjes gemaakt voorzien van de verhalen van het kerstproject, het kerstverhaal, kaarten om te versturen,een kersthanger, een knutselactiviteit, iets lekkers en het “licht” van de geboorte van Jezus.

Deze tasjes hebben we bij de kinderen bezorgd, zodat ze met kerstmorgen toch een beetje de kerstviering in het klein konden houden thuis in het eigen gezin.


Heel leuk om reacties van de ouders en kinderen terug te ontvangen met een foto van hun gemaakte kerstknutsel.

Op deze manier hebben we dit jaar stil gestaan bij de geboorte van Jezus.
 
“Zijn naam
  Zal zijn
  Wonderbare Raadsman
  Machtige God
  Eeuwige Vader
  Vredevorst
  Immanuel
  God met ons”


Namens de leiding van de kindernevendienst,
Carolien Bierens
Sonja Krijger
Natasja Francke
Annemarie Schout
 
Kerstproject 25 december 2020: SPIEGEL VAN VREUGDE Kerstproject 25 december 2020: SPIEGEL VAN VREUGDE

Spiegel van vreugde

Jezus is het spiegelbeeld van God, in Hem zien we Gods liefde, rechtvaardigheid en redding.
De engel vertelt het aan de herders.
Het engelenkoor dat verschijnt weerkaatst Gods grootheid en brengt Hem dank en eer.
We zien hier de hemelse heerlijkheid stralen op aarde. De engelen nemen de mensen op aarde al zingend mee in de vreugde om de geboorte van Jezus.

Lucas 2: 1-14   Engelen in Betlehem

Projectlied:
Een boodschap vol vreugde
                           – ’t is volop nacht –
voor de herders, door engelen gebracht:
de Redder geboren in Betlehem!
Weerspiegel die vreugde, geloof in Hem!

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
Kerstfeest: we mogen ons verheugen dat er door de komst van Jezus iemand is die, ondanks alles, toekomst in ons ziet. 

Die met zijn grote Licht en Liefde ons omstraalt.

(klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter
                                                               formaat)
lees meer »
 
Kerstproject zondag 20 december 2020: SPIEGEL VAN GELOOF Kerstproject zondag 20 december 2020: SPIEGEL VAN GELOOF

Spiegel van geloof

De engelen zijn uitgezonden om te dienen en ons te helpen in Gods trouw en hulp te geloven.
Ze stralen Gods boodschap uit. Ze loven Hem en brengen ons bij Jezus.
Ze vragen geen eer voor zichzelf, maar brengen alle eer aan God.
Ze werken in zijn dienst en helpen mensen op aarde om in Jezus Christus te geloven.

Hebreeën 1: 1‐7 en 13‐14  
Jezus is grootser dan de engelen

Projectlied:
Vandaag zien wij Jezus vol majesteit,
aan Gods rechterhand zit Hij op de troon.
De engelen dienen Hem als Gods Zoon,
ons geloof steunen zij, in dienstbaarheid.

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
Vierde advent, weinig veranderingen, de knop in de amaryllis stagneert een beetje in de groei, is ook in lockdown gegaan.
Toch zit er toekomst in, uitzicht op nieuw leven.
Ook het rood van de liefde is duidelijk zichtbaar.
Met de 4 kaarsen komen we steeds dichter bij de komst van het Grote Licht: Jezus Christus.
                                                              (klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter formaat)

lees meer »
 
Kerstproject zondag 13 december 2020: SPIEGEL VAN ANDERS ZIEN Kerstproject zondag 13 december 2020: SPIEGEL VAN ANDERS ZIEN

Spiegel van anders zien

De engel is Gods helper om Jozef op andere gedachten te brengen.
Jozef ziet Gods plan weerspiegeld door de engel in zijn droom. Hij begrijpt het daardoor beter.
De engel helpt Jozef te geloven dat het goed is wat er rond Maria gebeurt.
Jozef denkt anders en spiegelt zich aan Gods plan. Hij wil doen wat God van hem vraagt.

Matteüs 1:18‐25:  Een engel bij Jozef

Projectlied:
Een engel houdt Jozef een spiegel voor:
‘kijk maar anders, want dan begrijp je ’t wel,
Maria is jou echt niet ontrouw hoor,
Gods Zoon zal haar kind zijn, Immanuël’.

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
Derde advent, “Gaudete”: het licht breekt al een beetje door.
In de schikking is de toekomstverwachting en de hoop op nieuw leven te zien aan de amaryllus-bol, die groeit vanuit de donkere stronken steeds meer naar het licht toe.
Het licht breekt al een beetje door, te zien aan het roze en de lichter wordende schikking.
De liefde van God voor ons mensen: de rode “hartvormige bloem.
                                                              (klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter formaat)

lees meer »
 
Kerstproject zondag 6 december 2020: SPIEGEL VAN LIEFDE Kerstproject zondag 6 december 2020: SPIEGEL VAN LIEFDE

Spiegel van Liefde

God weerspiegelt in zijn engel zijn liefde aan Maria. God kiest juist haar uit om de Redder van de wereld te ontvangen door Gods Geest. Maria herkent Gods liefde voor haar in zijn dienaar. Maria is een spiegel van Gods hoop, ze weerkaatst dankbaarheid en dienstbaarheid. Maria is deel van de redding door zich beschikbaar te stellen.

Lucas 1:26-38:  Een engel bij Maria

Projectlied:
Een spiegel van liefde in Nazaret,
waar Gabriël tegen Maria zei:
‘jij zult straks de moeder van Jezus zijn’.
Toen heeft Gód op haar dienstbaarheid gelet.

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
“Ik zie toekomst in jou” dus er is toekomst voor ons! Hoop op een beter, nieuw leven.God schakelt ook ons in, om zijn plan, het komende Koninkrijk te verwezenlijken.

Hoop, uitzien op nieuw leven, is in de schikking te zien aan de groter geworden knop in de amaryllis-bol
De rode, hartvormige bloem “weerspiegelt” de liefde van God voor ons mensen.
Verwachting: de 2 kaarsen en het paars van de ondergrond.
                                                              (klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter formaat)
lees meer »
 
Kerstproject zondag 29 november 2020: SPIEGEL VAN BELOFTE Kerstproject zondag 29 november 2020: SPIEGEL VAN BELOFTE

Spiegel van Belofte

Een engel verschijnt aan Zacharias en toont Gods belofte aan hem. Hij zal een zoon krijgen. God weerkaatst in de engel wat Hij wil.
Zacharias’ reactie daarop is een afspiegeling van zijn denken: hij kan het niet geloven. Hij zal daardoor de komende maanden niet kunnen spreken.
God zal zijn belofte waarmaken en Zacharias zal leren dat te zien.

Lucas 1:5-25:  Een engel bij Zacharias

Projectlied:

De engel van God in de tempel, waar
Zacharias geschrokken naar hem ziet.
‘Een zoon hem beloofd, maar dat kan toch niet?’
Het weerspiegelt zijn ongeloof; ‘ja, maar…’.

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
God ziet toekomst in ons, daar is de komst van Jezus een duidelijk bewijs van. Daardoor wil hij zijn liefde aan ons laten zien, weerspiegelen.
En ons stimuleren vanuit die liefde in beweging te komen, en die liefde door te geven. Zodat wij mogen groeien in geloof en deelhebben aan zijn redding.

Wat is het mooi, dat wij, in deze ietwat donkere tijd, door God gezien worden, dat Hij ons toekomst geeft, dat Hij ons hoop geeft op nieuw leven.

Dit alles is verbeeld in de schikking: de dode stronken vertolken de donkere wereld, de amaryllisbol, die al uitloopt, verwijst naar de toekomst, hoop op nieuw leven, dat komen gaat. De hartvormige rode bloem naar de liefde van God voor ons mensen. Dit alles op een paarse ondergrond; tijd van verwachting, hoop en bezinning.
(klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter formaat)

lees meer »
 
Kerstproject 2020: IK ZIE TOEKOMST IN JOU Kerstproject 2020: IK ZIE TOEKOMST IN JOU

Project over spiegelen, kijken, geloven en zien…

Voorstelling Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een driedelige spiegelende achterwand gevormd met stukjes cd’s die het spiegelen, kijken, geloven en zien verbeelden. Voor de spiegelwand zien we telkens twee figuren die met het verhaal te maken hebben. Een engel heeft hierin een terugkerende rol. De projecttitel ‘Ik zie toekomst in jou’ geldt niet alleen de bijbelse figuren die we gaan ontmoeten maar ook ons vandaag de dag. Daarom is er ook een eigentijds (hedendaags) kind te zien.

 
Kindernevendienst

Kindernevendienst

Behalve op de eerste zondag van de maand is er tijdens de kerkdienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd kindernevendienst.

Tijdens het winterseizoen (oktober - april) is er op de 2e zondag van de maand een gezinszondag in samenwerking met onze buurgemeenten Aagtekerke/Domburg en Oostkapelle.
Als deze diensten en het Jeugdkerk programma plaats vinden in Aagtekerke of Oostkapelle is er die zondag in Grijpskerke geen kindernevendienst. U leest bij de kerkdiensten waar de gezinszondag gehouden wordt. 

We werken met de methode 'Vertel ’t maar'. We vertellen eerst een verhaal en gaan dit verhaal daarna in een verwerking uitwerken. Soms is dit iets creatiefs, een andere keer doen we dit in een spelvorm.

lees meer »
 
CRÈCHE

CRÈCHE

Behalve op de eerste zondag van de maand is er tijdens de kerkdienst oppas aanwezig voor babies en peuters tot 4 jaar. Deze crèche vindt u in de Opstandingskerk. Uw kindje kan daar lekker spelen, kleuren, een boekje lezen enz. Er is volop speelgoed aanwezig. Voor de babies is er een box beschikbaar; en als uw baby eigenlijk nog moet slapen, dan kan dat prima in zijn/haar eigen kinderwagen, ruimte genoeg!
Natuurlijk wil de oppas zo nodig ook een flesje geven, of iets anders te eten of te drinken.
Wilt u onze kerkdienst bezoeken, kom dan gerust uw kindje brengen!

 
ACTIE 4 KIDS

ACTIE 4 KIDS

De Bergpadschool en de Protestantse Gemeente te Grijpskerke doen weer mee aan de Schoenendoosactie!

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen wij weer mee aan de Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau.
Tijdens de Schoenendoosactie kunt u een schoenendoos versieren en vullen met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.
Hoop en toekomst
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.
Geloof in actie
Ook voor kinderen is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. De actie is een mooie manier om thema’s zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof heel praktisch handen en voeten kunt geven.

 
 
KerkTV uit Michaëlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.