PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
opstandingskerk opstandingskerk

Bij de vorming van de federatieve Samen op Weg gemeente Grijpskerke in 2000 is de naam ‘Opstandingskerk’ verbonden met het kerkgebouw aan de Jacob Catsstraat.
Dit gebouw is sinds 1967 in gebruik en staat op de plaats waar aan het einde van de 19e eeuw de eerste Gereformeerde Kerk werd gebouwd, aan het toen zo genoemde Booneswegje. Deze kerk werd wegens bouwvalligheid halverwege de jaren ’60 gesloopt en vervangen door de huidige Opstandingskerk.


 

Reeds in de beginjaren ’60 bleek de bestaande Gereformeerde Kerk zeer slecht van kwaliteit, vooral door zoutschade, ontstaan tijdens de inundatie in 1944. In combinatie met de minder praktische indeling, nauwelijks geschikt voor nevenactiviteiten, de onprettige sfeer, het ontbreken van een garderobe en goede entree, werd al gauw het idee geboren om een ander kerkgebouw neer te zetten. Om alle voor- en nadelen van zowel restauratie als nieuwbouw helder te krijgen, werd een speciale bouwcommissie in het leven geroepen. Een architectenbureau werd ingeschakeld om voor beide opties een kostenplaatje op te stellen.
Al gauw bleek nieuwbouw nauwelijks duurder dan de noodzakelijke ingrijpende verbouwing, waarbij nieuwbouw duidelijk meer mogelijkheden bood op het gebied van inrichting, nevenruimtes, sanitaire voorzieningen e.d.
De keuze voor nieuwbouw was dan ook geen verrassing. In 1965 werd daartoe definitief besloten.
Onderstaande tekst in de verslaglegging uit die periode is daarbij zeer welsprekend:

‘Belangrijk is dat dit kerkgebouw als een werkelijk huis der gemeente kan functioneren.
Een gebouw dat in de eerste plaats dient voor de ontmoeting van de gemeente met haar Heer, doch dat ook in belangrijke mate een functie zou moeten hebben voor de opbouw van de kerkelijke gemeenschap, moet het doel zijn.’

Op 28 juni 1967 werd het nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik genomen.
De bouw van onze Opstandingskerk heeft in totaal nog geen ƒ400.000,-- gekost!
 

       

 

Eén van de blikvangers in de kerkzaal van de Opstandingskerk is het raam in de oostgevel. Dit venster is gemaakt van verschillende lagen gekleurd glas, naast, op en over elkaar gelijmd.
Het is gemaakt door de Fa. Prins Glas in Vlissingen en geschonken door een groep oud-gemeenteleden die tijdens de bouw van de kerk Grijpskerke al verruild hadden voor een andere woonplaats.

Het venster is eigenlijk een krachtige verbeelding van Pasen, een combinatie van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en natuurlijk Paaszondag. 


Rechtsboven ziet u Goede Vrijdag –
de voorstelling van het kruis.

Dan de linkerkant: Stille Zaterdag – de verbeelding van Jezus’ woorden over de graankorrel, die in de aarde moet vallen om te sterven, want juist daardoor kan zij ontkiemen om tenslotte vrucht, veel vrucht, voort te brengen (Joh. 12 : 24).

De grote, geelkleurig bolvorm, omgeven door zwart, is de ontkiemende graankorrel, verborgen in de aarde. De dichter Willem Barnard knoopt hierbij aan met de laatste woorden van couplet 7 van Gezang 199 : ‘… een koning als een korenaar, staat op in majesteit’, en maakt daarmee de overgang naar de Paaszondag.

Tenslotte ziet u onderaan de ontkiemende graankorrel, omhoog rijzend en bloeiend, als verbeelding van de Opstanding en rechts van het dood-zwarte gat de min of meer ronde vorm van de steen, weggerold van de grafopening.


 

Aan de lange wand van de kerkzaal hangt een wandplastiek. Dit plastiek in staal en touw, gemaakt door de kunstenares Anneke Ruimschotel, werd in 1986 speciaal voor de Opstandingskerk vervaardigd en bekostigd uit een ontvangen legaat.
Het is een enorme blikvanger in de ruimte, en verbeeldt het verhaal van Noach. U ziet het donkere water van de zondvloed, met daarboven de duif met een takje in de snavel. Daarachter komt uit de donkere regenwolken de regenboog al tevoorschijn.

 

terug
 
 
KerkTV uit Michaƫlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.