PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Regelingen Regelingen

Op deze pagina staan regelingen zoals de landelijke PKN deze adviseert aan de plaatselijke gemeenten. De kerkenraad zal deze regelingen als richtlijn hanteren voor het te voeren beleid en haar besluiten zoveel als mogelijk is volgens deze richtlijnen nemen.

Van de volgende regelingen kunt u kennis nemen:

Beleidsplan

Volgens de Kerkorde van de PKN moet elke gemeente beschikken over een beleidsplan, wat ze met enige regelmaat herziet en aanpast aan de actualiteit van vandaag en vooruitblikkend op de komende periode.

Zo is het huidige beleidsplan ontstaan door bespreking van de verschillende onderdelen in de kerkenraadsvergaderingen van het seizoen 2020-2021, waarna het geheel is gebundeld en samengesteld tot het

 
 
Door op de link te klikken opent het document zich. U kunt het document zo inzien, downloaden en desgewenst printen.

Met vragen of opmerkingen over het beleidsplan kunt u altijd terecht bij iemand van uw kerkenraad (b.v. via e-mail)


>> terug 

Plaatselijke regeling

In een plaatselijke regeling legt de kerkenraad van een gemeente bepaalde besluiten vast over belangrijke zaken waar de kerkorde meerdere keuzes aangeeft.
De kerkenraad stelt deze regels vast nadat de gemeente hiervan in kennis is gesteld en erover is gehoord.
 

 
De eerste versie van deze plaatselijke regeling dateert van 5 september 2005 en is van kracht geworden bij de vereniging van de 2 kerkgenootschappen, waarbij de Protestantse Gemeente te Grijpskerke ontstaan is.
 
In 2016 is de regeling bekeken op actualiteit en tegelijkertijd opgezet volgens het landelijk voorgestelde model. Hierbij zijn inhoudelijk geen belangrijke zaken gewijzigd, slechts op enkele punten is de inhoud geactualiseerd en zijn dubbelingen met de ordinanties van de kerkorde eruit gehaald. Deze versie is in maart 2017 vastgesteld door de kerkenraad. 

Plaatselijke regeling
ten behoeve van het leven en werken van de
Protestantse Gemeente te Grijpskerke

Door op bovenstaande link te klikken opent het document zich. U kunt het document zo inzien, downloaden en desgewenst printen.
 
Met vragen of opmerkingen over deze regeling kunt u terecht bij iemand van de kerkenraad (b.v. via e-mail)
 
terug
 
 
KerkTV uit Michaƫlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Foto's Picknick 9 juni
Klik op de foto om meer te zien.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.