PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
passage passage

Passage Grijpskerke is een zelfstandige Christelijk Maatschappelijke vereniging en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken.
Door het hele land zijn meerdere zelfstandige Passage afdelingen.


De afdeling Grijpskerke legt eigen accenten in het jaarprogramma voor haar leden.
Het voordeel van lidmaatschap van een plaatselijke afdeling is:

  • Activiteiten worden dicht bij huis aangeboden, met vrouwen uit de eigen buurt
  • Er is veel eigen inbreng van leden mogelijk, voor wie dat wil.
  • Er heerst een sfeer waarin iedereen, jong en wat ouder, zich thuis kan voelen.
Meer informatie over Passage?
Neem dan contact op met Joke Flikweert. 0118-795431. E-mail: jhflzw5@gmail.com
Of stuur een mailtje naar 
info@pkn-grijpskerke.nl

Klik voor meer informatie:   

lees meer »
 
Jacob Cats 400 jaar dichterschap vanuit Grijpskerke Jacob Cats 400 jaar dichterschap vanuit Grijpskerke
Dichter Jacob Cats, die vier eeuwen geleden in Grijpskerke begon, was op zondagmorgen 29 juli 2018 aanleiding voor een bijzondere kerkdienst.

De plaatselijke predikant, ds. Fred van Slooten van de Protestantse Gemeente - die samenkomt in de Michaëlskerk, gaf een terugblik op de betekenis van Cats (1577-1660) voor o.a. de plaats Grijpskerke.
 
lees meer »
 
STARTZONDAG 2017 STARTZONDAG 2017
Met heel veel plezier kijken we terug op de prachtige startzondag. Deze begon met de kerkdienst met ds. van Slooten. Door de liederen en de korte overdenkingen kwamen de verschillende aspecten van ‘kerkproeverij’ onder onze aandacht. De kinderen hebben tijdens de dienst Israëlische broodjes gebakken. Bij de koffie was er heerlijke koek en cake en vervolgens werd er door veel gemeenteleden meegedaan aan de activiteiten die een beroep deden op kennis, kunde en handigheid. Maar wat vooral ook erg gezellig was. Voor de kinderen was er levend ganzebord met opdrachten. 
De gezamenlijke lunch hebben we aan lange tafels in de Michaëlskerk genuttigd en dat was bijzonder sfeervol en gezellig. Heel veel mensen hadden lekkere Israëlische, Joodse of Bijbelse gerechten gemaakt en die hebben we met elkaar gedeeld.

Iedereen (en dat zijn er veel!) die op welke manier ook heeft meegeholpen aan deze dag willen we heel hartelijk bedanken, veel handen maken licht werk en geven een saamhorigheidsgevoel. Deze dag is wat ons betreft een prachtig begin van het winterwerk in onze gemeente.
 
 
GESPREKSKRING '500 jaar Reformatie' GESPREKSKRING '500 jaar Reformatie'
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn beroemde stellingen aan de poort van de slotkapel in Wittenberg hechtte. Een heel pakket van bezwaren en protesten tegen de kerk van zijn tijd. Hij ontketende daarmee de Reformatie. Het gevolg was uiteindelijk het ontstaan van de Protestantse Kerken. In de aanloop naar dat jubileum, 500 jaar Hervorming, wordt er al veel aandacht besteed aan het protestantisme. Het lijkt me goed om daar in een gesprekskring bij aan te haken. Waar ging het toen allemaal om? Wat zijn de (blijvende?) kenmerken van protestants geloven en kerk-zijn?

De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 10 oktober om 19.45 uur in de Michaëlskerk. Hartelijk welkom!
 
 
STARTZONDAG 2016 STARTZONDAG 2016
Het thema ‘Deel je leven’ werd in de morgendienst ingeleid door onze predikant ds. Fred van Slooten, waarbij hij ook twee persoonlijke voorwerpen aan ons heeft laten zien. Na gezamenlijk koffiedrinken maakten we een korte Emmaüswandeling van de kerk naar het schoolgebouw in Grijpskerke. We ontdekten aan de hand van foto’s de route en bespraken vragen van algemene aard en vragen betreffende de kerk. 

De kinderen hadden hun eigen dienst deze morgen en deden de fotoroute andersom met verschillende opdrachten.
In de Bergpadschool stond de lunch gereed, die samengesteld kon worden uit de zelf meegenomen ingrediënten (deel je maaltijd!). Enkele herinneringen aan vroeger werden gedeeld door Kees de Bree en Nel Sanderse. Meegebrachte foto’s en andere materialen lagen ter inzage. Dit alles leverde meer dan voldoende gespreksstof op!
 
Voor de kinderen waren er oud-Hollandse spelen op het schoolplein en ringsteken met een skelter.
 
Iedereen kon de lunch zelf samenstellen met na afloop heerlijk verkoelend boerderij-ijs op deze prachtige zondag. Tot slot mocht iedereen een zonnebloem meenemen, voor jezelf of om iemand anders blij te maken.
Zie ook het fotoverslag van Matty Geschiere in het fotoalbum.
  
Als startdienstcommissie willen we iedereen bedanken die meegeholpen en meegedaan  heeft aan deze gezellige startzondag!
 
RESTAURATIE MICHAËLSKERK

RESTAURATIE MICHAËLSKERK
We zijn al een aantal jaren bezig met het groot onderhoud van de Michaëlskerk. Vorig jaar is al het houtwerk aan de buitenkant en zijn de ramen aan de binnenkant geschilderd. Ook is vorig jaar de ketel van de CV vervangen door een nieuwe.
Dit jaar is het metselwerk van de gevels aan de beurt.
We hebben hiervoor Bouwwinkel Zeeland als begeleider aangezocht.
Hans Sinke van Bouwwinkel Zeeland kent onze kerk, want hij heeft ook het
6-jarig onderhoudsplan opgesteld dat de basis vormde om subsidie van de Rijksoverheid te krijgen voor het onderhoud van monumenten. Hans heeft opnieuw de gevels geïnspecteerd en voor het restauratiewerk een bestek opgesteld. Bouwgroep Peters uit Middelburg was de laagste inschrijver voor dit werk en kan dit realiseren voor € 21.000,-
 
Wat gaat er allemaal gebeuren?  De noordgevel is erg slecht en dan met name de steunberen. Alles wat los zit en kapot is van deze steunberen wordt opnieuw gemetseld en de kapotte stenen worden vervangen. Het voegwerk wordt waar nodig ook allemaal vervangen.
 
 De regenbak wordt bijna geheel opnieuw gevoegd. In de andere gevels worden kapotte stenen vervangen en veel voegwerk opnieuw aangebracht. Na de bouwvakvakantie, als u dit leest, wordt begonnen met het werk.
Al met al een werk waar veel arbeidsuren in gaan zitten waardoor de kosten ook hoog zijn.
Gelukkig is de bazaarcommissie bereid gevonden om de opbrengst van de Bazaar dit jaar te besteden aan het buitenonderhoud van de kerk. De Michaëlskerk is het beeldbepalende monumentale dorpsgezicht van ons dorp. Iedereen kan hiervan genieten. Het is dan ook prachtig dat iedereen, ongeacht kerkelijke gezindte, via de bazaar bijdraagt aan het gezicht van ons dorp.

De bazaaropbrengst van 27 augustus 2016 is bestemd voor deze restauratie. De bruto opbrengst van deze bazaar is het prachtige bedrag van € 17.500,-
Na aftrek van de onkosten zal zeker een mooi bedrag overblijven dat ingezet kan worden om een deel van de restauratie te bekostigen. Daar zijn we als Protestantse Gemeente van Grijpskerke uiteraard erg blij mee!
 
startzondag 2014 startzondag 2014
Thema: ‘Met hart en ziel verbinden’
 
De voorbereidingen voor de aankomende startzondag van 7 september zijn weer in volle gang. En graag willen wij u hiervoor enthousiast maken, om ook dit jaar weer deel te nemen.
Vorig jaar was het landelijke thema ‘Met hart en ziel’ en dit jaar hebben ze er het woordje ‘verbinden’ achter geplakt.
En juist met dat laatste woordje dachten we wel wat te kunnen.
Hoe fijn is het om je verbonden te voelen met Grijpskerke en binnen  de PKN-gemeente?
Wat dacht u van de verbinding met een ‘aen me kare fiets’? Of met leden van een andere kerkelijke gemeente op Walcheren?
Bezoeken van een kerk met een bijzondere geschiedenis waarbij verbinden op een boeiende wijze wordt geëxposeerd?
Hebben wij u al nieuwsgierig gemaakt? We willen nog niet alles verklappen, maar als u het leuk vindt om met ons op stap te gaan en kunt u gebruik  maken van een tandem of heeft u een kind waarmee u op een kindertandem mee wilt? Voor het gebruik van een kindertandem graag even doorgeven aan Anton Maljaars. Meedoen op eigen fiets mag natuurlijk ook en is fietsen een probleem en wilt u toch een deel van het programma meemaken, kom dan met de auto naar de locatie. Lukt dat niet om dat zelf te organiseren, dan zorgen wij dat u met de auto wordt gebracht.
Globaal ziet de dag er zo uit… om 10.00 uur verwelkomen we u voor de eredienst. Vervolgens drinken we samen koffie en wie aan het middagprogramma deel wil nemen nodigen we om 11.45 uur aan tafel.  Het samenstellen van een buffet met de door u meegebrachte lekkernijen is vorig jaar erg goed bevallen. Daarom willen we vragen of u bij deelname voor het aantal personen van het gezin wat meebrengt.  Om 13.00 uur stappen we op de fiets en worden om 14.30 uur op een locatie verwacht waar we door middel van een boeiende fietstocht naar toe gaan. Regent het, dan is het fietsen een keuze, maar kunt u ook om 14.30 uur naar de locatie komen.
 
STARTZONDAG 2013 STARTZONDAG 2013

Met hart en ziel 

Dat is op 22 september a.s. het thema van de startzondag. Twee woorden waar veel spreekwoorden en gezegdes over bestaan. Een voorbeeld dat waarschijnlijk wel uit oud-kerkelijk taalgebruik stamt: 'Je hele ziel en zaligheid ergens in leggen’. Vandaag zou je dan waarschijnlijk zeggen: ‘je gaat ervoor’. En dat is nu precies wat onze bedoeling is met de startzondag. We gaan er weer voor! Voor samen het geloof beleven, voor samen leren uit de bijbel, voor de dienst aan God en aan elkaar.

We zijn als gemeente uitgenodigd door de familie Wouters om de startzondag, inclusief de kerkdienst, te vieren in en om hun oude boerenschuur aan de Zwanenburgweg, waar al sinds eeuwen met hart en ziel geboerd wordt. En daar willen we dankbaar gebruik van maken.
De kerkdienst en de daarop volgende maaltijd en activiteiten kunnen dan vloeiend in elkaar overlopen. Het programma ziet er als volgt uit:

• 09.15-09.45 uur Welkom met koffie/thee 
• 10.00-11.15 uur Kerkdienst m.m.v. de familie Jongepier uit Serooskerke
• 11.15-12.00 uur Koffie-/theedrinken
• 12.00-13.15 uur Maaltijd:
We verzoeken u om zelf eten mee te brengen voor evenzoveel personen als waar u mee komt. Wat ons betreft mag dat variëren van belegde boterhammen tot hartige taart, quiche, wraps, pannenkoeken, salade, enz. We verzamelen alle voedsel op grote schalen, zodat ieder kan eten wat van zijn of haar gading is. Voor drinken en eventueel soep wordt door ons gezorgd.

• 13.30-14.30 uur Start van de activiteiten.
Er kan gekozen worden om aan één  van de volgende workshops deel te nemen:                                  

 Workshop djembé spelen
Onder leiding van een medewerker van muziekschool ‘Rondomtrom’ leren de deelnemers muziek maken op dit van oorsprong Afrikaanse slagwerkinstrument.
 Workshop stro vlechten
Onze gemeenteleden Nel Poppe en Annemarie Dekker volgen binnenkort samen een cursus stro vlechten. Het is hun bedoeling om het op de startzondag te leren aan de deelnemers van deze workshop. De kunststukken die ze op hun cursus maken, worden, in plaats van de gebruikelijke bloemen, bij een aantal gemeenteleden bezorgd.
 Workshop vliegers maken
Onder leiding van ons gemeentelid Francisca Meedendorp
gaat de jeugd leren om vliegers te maken en ze in de lucht te krijgen.

• 14.30-15.00 uur Nog een glaasje fris en een gezellig praatje na              
• 15.00-15.30 uur Met zoveel mogelijk deelnemers opruimen

We verwachten dat het een inspirerende, bezielende zondag wordt voor jong en oud. De kerkdienst en de activiteiten daarna passen erg goed bij de traditie die zo’n mooie historische plek uitstraalt.
Mogelijk wordt u / jij gevraagd om mee te doen aan de voorbereidingen en organisatie. Voor het koffieschenken, voor de maaltijdverzorging en voor licht en geluid zijn al een aantal enthousiaste vrijwilligers actief.
Wie er zelfstandig niet kan komen en geen familie of kennissen heeft om naar de Zwanenburgseweg te brengen, die kan gerust een beroep op ons doen. Het zal niet mogelijk zijn om de dienst per kerkradio of internet te volgen, maar wellicht kunnen we de vaste luisteraars naderhand een opname bezorgen.

Doe mee! Met hart en ziel!
Van harte welkom!
We hopen op een mooie zonnige en gezellige dag en op een grote opkomst!

 

 
Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Halleluja' Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Halleluja'

Het koor 'Halleluja' was een zelfstandige vereniging die hoofdzakelijk geestelijke liederen instudeerde, zowel klassiek als modern.

Na een ruim 80-jarig bestaan kwam er in de dienst van 27 januari 2013 een einde aan het koor.

 

Door het aftreden van de dirigent, Sjoerd Sijnstra, en de stijgende leeftijd van de koorleden, werd besloten te stoppen op een moment dat nog iedereen daarin kon delen.

Het koor zong in hun laatste bijdrage aan onze kerkdiensten de "Deutsche Messe" van Franz Schubert in een dienst waarin we als gemeente het Heilig avondmaal vierden.

lees meer »
 
 
KerkTV uit Michaëlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.