PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Privacy Privacy

Privacy pagina

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
Om te voldoen aan deze regelgeving heeft de Protestantse Gemeente te Grijpskerke de volgende privacyverklaringen opgesteld, waarin beschreven is hoe wij omgaan met de gegevens van onze leden en van website-bezoekers.
Ook hebben wij op deze pagina aangegeven hoe we op deze website omgaan met beeldmateriaal en geluidsopnamen die eigendom is van onze gemeente en als zodanig via internet gepubliceerd wordt.  U kunt via e-mail contact opnemen met de voor privacy-zaken verantwoordelijke functionaris binnen de kerkenraad. U kunt daar terecht voor vragen over het gevoerde beleid of als betrokkene verzoeken te doen in het kader van de AVG.


Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente te Grijpskerke

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn.
De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt.
Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Download
de privacy-
verklaring


>> terug

Privacyverklaring voor bezoekers van deze website

Op de pagina achter deze link vindt u informatie over de manier waarop de Protestantse Gemeente te Grijpskerke omgaat met de persoonsgegevens en cookies die via deze website worden verkregen.


>> terug

Verwerking beeldmateriaal en geluidsopnamen op websites

De artikelen op deze site worden vaak geïllustreerd met beeldmateriaal. Ook is veel beeldmateriaal ondergebracht in de diverse fotoalbums.
Dit beeldmateriaal is bedoeld om de activiteiten van onze gemeente aan een breder publiek te laten zien en op deze manier anderen enthousiast te maken om er aan deel te nemen.
Onze gemeente plaatst dit materiaal dan ook op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren. Dit is als zodanig ook omschreven in haar privacyverklaring.
Het kan echter voorkomen dat u als belanghebbende bezwaar heeft tegen plaatsing van foto's waarop uzelf of uw gezinsleden duidelijk zichtbaar zijn. Mocht dit zo zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de web-redactie en deze zal direct het geplaatste materiaal waartegen u bezwaren heeft, van deze website verwijderen. 
Maakt u geen bezwaar dan gaan we ervan uit dat u impliciet toestemming geeft voor publicatie van het geplaatste beeldmateriaal.

Op de website van KerkdienstGemist staan opnamen van onze kerkdiensten en andere bijeenkomsten in onze kerkgebouwen. Hiertegen kunt u bezwaren hebben omdat b.v. de naam van u of van uw gezinsleden hierin genoemd worden.
Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de web-redactie, die vervolgens passende maatregelen zal nemen om tegemoet te komen aan uw bezwaren.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden. De webredactie en kerkenraad zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onjuist weergegeven zaken of feiten.

Niets van deze site mag zonder toestemming van de webredactie gebruikt worden voor verdere distributie in welke vorm dan ook..
 

>> terug


 
terug
 
 
KerkTV uit Michaƫlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.