PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Vacatures in de kerkenraad Vacatures in de kerkenraad

Februari is de maand waarin we de vacatures die er voor het komende seizoen (2021 - 2022) ontstaan bespreken en inventariseren.
Vervolgens starten we de vacaturevervulling met de namen van gemeenteleden die u als kandidaat aandraagt voor een taak binnen de kerkenraad of het pastorale team.

De nog van vorig jaar openstaande vacature van ouderling-kerkrentmeester is zeer onlangs vervuld doordat Pieter Marinussen zijn benoeming hierin heeft aanvaard. Hier zijn we als kerkenraad zeer content mee en dankbaar voor de versterking die het College van Kerkrentmeesters hiermee krijgt.


Binnen het pastorale team van wijkouderlingen en pastoraal medewerkers ontstaan dit jaar geen vacatures. Door de toezegging van Lenie Wisse dat zij haar termijn als wijkouderling nog met minstens 1 jaar zal verlengen en een soortgelijke toezegging van de pastoraal medewerkers Corrie Roelse en Corry Francke blijven alle 4 de wijken in onze gemeente volledig bemenst met een ouderling en een pmw-er. Fijn dat jullie dit willen doen en laten we hopen dat het pastorale werk volgend seizoen weer meer opgepakt kan worden en corona naar de achtergrond verdwijnt.
Ook in de diaconie zijn er dit seizoen geen aftredende diakenen.

Al enkele jaren is er de vacature voor de voorzitterstaak van de kerkenraad. Ondanks dat onze predikant deze taak gedurende die jaren goed weet te combineren met de functie van predikant, willen we toch weer proberen een gemeentelid voor deze taak te vinden.

Is dit dan de enige vacature waarover u hoeft na te denken dit jaar? Nee, we vragen u ook nog namen te noemen voor de mooie functie van ouderling-scriba. Ik eindig het rijtje bewust hiermee, omdat het mijn eigen functie betreft. Na 2 perioden (8 jaar) vind ik de tijd aangebroken om het schrijversstokje, alias toetsenbord, (en het daarbij behorende werk) over te dragen aan een opvolger.


Hiermee hebben we dus de volgende vacatures beschikbaar:

  • 1 ouderling – voorzitter kerkenraad
  • 1 ouderling – scriba

Voor genoemde vacatures vraagt de kerkenraad u namen van naar uw mening geschikte kandidaten, met hun adres, in te leveren.
U vindt het formulier hiervoor in Meeleven van maart of u kunt het hier downloaden. Maar namen via een e-mail of briefje mogen uiteraard ook. Wilt u in dat laatste geval wel duidelijk ook uw eigen naam en adres vermelden?

De ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de scriba van de kerkenraad,  p/a Loodhol 19 of via e‑mail: scriba@pkn-grijpskerke.nl.
Wij zien uw reactie graag uiterlijk 15 maart a.s. tegemoet.

We willen het nieuwe seizoen graag starten met een volledige bezetting van de kerkenraad.
Met uw medewerking gaat dat zeker lukken.
 
We rekenen dan ook op die medewerking,
alvast hartelijk dank!

Om het formulier te
downloaden klikt u hier.

terug
 
 
KerkTV uit Michaëlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Foto's Picknick 9 juni
Klik op de foto om meer te zien.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.