PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Regelingen Regelingen

zie Regelingen

 
Aandachtspunten en huisregels kerkbezoek vanaf 1 september 2020 Aandachtspunten en huisregels kerkbezoek vanaf 1 september 2020
  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
  • De aanwijzingen van coördinatoren dienen te worden opgevolgd.
  • Bezoekers mogen niet zelf een plaats kiezen, er wordt een plaats toegewezen.
  • Geen ontmoeting en/of consumptie na afloop.
  • Toiletbezoek in de kerk tot een minimum beperken.
  • Het bezoeken van bijeenkomsten zoals kerkdiensten en vergaderingen geeft een zeker risico op virus-verspreiding. Iedere bezoeker heeft de verantwoordelijkheid die verspreiding tot een minimum te beperken, ter bescherming van zichzelf, maar zeker ook ter bescherming van anderen.
  • Het advies is voor iedereen persoonlijk een inschatting te maken van de aanvaardbaarheid van het risico op besmetting in relatie tot de mogelijke gevolgen. Een ieder dient voor zichzelf dan ook de afweging te maken en op basis daarvan te besluiten om wel of niet een bijeenkomst bij te wonen.
  • Persoonlijke keuzes en risico inschattingen worden vanzelfsprekend ten allen tijde gerespecteerd.
Dit alles voor uw eigen gezondheid, maar ook voor die van uw mede-kerkgangers!
 
Gebruiksplan Michaëlskerk Gebruiksplan Michaëlskerk

In het Gebruiksplan Michaëlskerk staan de regels vermeld om de ruimtes van dit kerkgebouw in de controlefase van de coronacrisis op een veilige en verantwoorde manier te kunnen en mogen gebruiken
In eerste instantie is dit plan opgezet voor de wekelijkse kerkdienst op de zondagmorgen, maar de regelgeving schrijft voor dit plan voor alle bijeenkomsten in dit kerkgebouw te hanteren.
In het gebruiksplan is o.a. de maximale bezetting van de ruimtes aangegeven, hoe bezoekers een plaats krijgen toegewezen in de kerkzaal, hoe men de kerkzaal moet verlaten, hoe wij voor goede hygiënische omstandigheden zorgen, etc.
Een aantal regels worden in werkinstructies nader uitgewerkt voor de coördinatoren/kosters die een taak hebben bij de uitvoering en het toezicht op naleving van de opgestelde regels.
U kunt het gebruiksplan inzien door op de link aan het begin van deze tekst te klikken. 
Een geprinte versie van dit plan is aanwezig in het gebouw.
 
 
 
KerkTV uit Michaëlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.