PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
BRIEF n.a.v. de corona-crisis BRIEF n.a.v. de corona-crisis

Lieve mensen,

“Je vraagt je af: gebeurt dit écht?”, zei onze minister-president Mark Rutte aan het begin van zijn indrukwekkende en gewaardeerde televisietoespraak van j.l. maandagavond 16 maart. Ongekénd noemde hij wat er gebeurt. En hij sprak zijn meeleven uit met de getroffenen. Ongekend zijn ook de maatregelen die hij afkondigde. Over die maatregelen gaat het nu dag aan dag en van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Niet alleen in de media, maar ook thuis en op straat. De consequenties zijn vele en nauwelijks te overzien. Telkens duiken weer nieuwe vragen op en het óngekende van heel het gebeuren stemt ongerust.
 
De heldere en betrokken wijze waarop de premier het volk toesprak wekte vertrouwen. Maar hij liet ons ook schrikken toen hij zei dat het virus voorlopig onder ons zal blijven en dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. En niet alleen de Nederlandse bevolking. Dat is althans wat de deskundigen ons vertellen, aldus Rutte. Enfin, een stroom van uitleg, meningen, commentaren en adviezen is inmiddels over ons heen gegaan. En steeds valt het woord ‘ongekend’. Of: ‘historisch’. Zullen we straks spreken over vóór en ná de corona-crisis?

Grote gevolgen heeft het ook voor het kerkelijke leven. Kerkdiensten die worden afgelast.
Pastorale bezoeken die worden verhinderd  vanwege de ‘sociale onthouding’. Allerlei doordeweekse samenkomsten die niet doorgaan. Wat gaat er eigenlijk nog wél door? Uitvaarten, die moeten doorgaan, maar slechts in besloten kring.

In aller ijl werden ook door de PKN richtlijnen uitgevaardigd, door onze classispredikant nader toegelicht. En op de eerste kerkdienstloze zondag ging de scriba van de PKN, ds. R. de Reuver voor in een korte dienst uitgezonden op de televisie, vanuit de kapel van het Dienstencentrum.  Maar hoe nu verder?
Zoals u wel vernomen hebt, zijn de komende weken t/m 6 april samenkomsten van meer dan 100 mensen verboden, dus ook kerkdiensten. Maar ook met minder dan 100 mensen wordt het afgeraden een kerkdienst te houden. We kunnen inmiddels wel vermoeden dat deze maatregel langer van kracht zal blijven gezien de ontwikkelingen. Dus waarschijnlijk tenminste ook t/m Pasen. Heel jammer zou dat zijn.
Wat wel mogelijk is en hier en daar ook al gebeurt, dat is het houden van verkorte kerkdiensten zonder kerkgangers, met hooguit enkele ambtsdragers en eventueel een organist. Daartoe hebben we tot nog toe niet besloten, maar mochten we daartoe alsnog wél besluiten, dan delen we dat mee op de website.

Wat mijn werkzaamheden als predikant betreft: de afgelopen dagen heb ik niemand thuis bezocht, temeer niet daar ik zelf verkouden was. Intussen zijn de richtlijnen alleen maar strenger geworden. Maar als het moet, dan kom ik natuurlijk. En verder is er de telefoon en het e-mailverkeer. Alle vergaderingen en gespreksgroepen e.a. gaan niet door tot een nader te bepalen tijdstip.

Tenslotte: ‘let een beetje op elkaar’, zei Mark Rutte. Welnu, omzien naar elkaar, daar hebben we als kerk ervaring mee. En gelukkig merken we nu dat dat niet enkel door kerkmensen wordt gedaan. De crisis en de gedeelde ongerustheid daarover brengen goede dingen teweeg onder de mensen. Verbinding noemen we dat tegenwoordig graag.

Deze crisis drukt ons ook allemaal met de neus op het feit dat we ondanks al ons kunnen en kennen kwetsbaar zijn. En we niet alles beheersen en onder controle hebben.
Mensen hebben nu troost nodig, zo werd op de televisie gezegd, troost in de vorm van schoonheid en vertier. Daar is niks op tegen, maar in de kerk weten we waar troost ook en méér te vinden is. En wat zelfs je enige en echte  troost is, zowel in je leven als eenmaal in je sterven. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat ds. Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Aan hem danken we dat prachtige lied: “In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag” (Gezang 511).

Ga met God in bange tijden!

Ds. Fred van Slooten
 
terug
 
 
KerkTV uit Michaƫlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Foto's Picknick 9 juni
Klik op de foto om meer te zien.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.