PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Van de Diaconie: Collecten in de corona-tijd Van de Diaconie: Collecten in de corona-tijd
In de huidige omstandigheden vieren we als gemeente de kerkdiensten voorlopig niet samen in de Michaëlskerk, maar hopen we via de kerkradio uitzendingen toch met elkaar verbonden te blijven.
Hierdoor vervalt helaas de mogelijkheid om de normale zondagse collectes te houden. Aangezien dit voor alle gemeentes in Nederland (en daarbuiten) geldt, zullen de verschillende goede doelen aanzienlijk minder geld krijgen. Geld dat hard nodig is, bestemd voor mensen in vaak zeer moeilijke omstandigheden. En ook de kerk zelf heeft uw bijdrage nodig.
Als diaconie doen we een beroep op u om deze goede doelen toch zoveel mogelijk te steunen. Dit kunt u doen door een gift over te maken aan de diaconie.
Als uw gift speciaal voor één van de bij de diensten (zie Kerkdiensten) genoemde doelen is bestemd, geef dit dan duidelijk aan in uw omschrijving. Zo kunnen wij als diaconie zorgen dat uw geld bij het juiste doel terecht komt.
Natuurlijk kunt u ook een algemene gift overmaken voor de collectes. Dan verdelen wij uw giften over de doelen van deze maand. Vermeld dan wel of het voor de diaconie of voor de kerk is.
Helpt u mee om de collecteopbrengsten niet te laten lijden onder het corona-virus?

Bankrekeningnummer diaconie: NL30 RABO 0324 0036 68
terug
 
 
Opstarten kerkdiensten
Zoals het er nu naar uitziet zullen we vanaf 1 sept. a.s. diensten met kerkgangers gaan opstarten in de Michaëlskerk, uiteraard nog wel onder voorbehoud.

In het menu Organisatie kunt u het opgestelde gebruiksplan voor dit kerkgebouw inzien en de huisregels lezen waaraan u zich als kerkbezoeker moet houden.

 
GEEN KERKDIENSTEN

Op advies van de overheid en de dienstenorganisatie van de PKN, houden we
tot 1 september a.s. 

GEEN KERKDIENSTEN
waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn.

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.