PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Vacatures in de kerkenraad Vacatures in de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van februari hebben we de bemensing voor het komende seizoen (2020 – 2021) besproken en geïnventariseerd welke vacatures we daarin hebben.
Het pastorale werk in de gemeente wordt uitgevoerd door een team, bestaande uit predikant, wijk-ouderlingen en pastoraal medewerkers. De gemeenteleden zijn verdeeld over 4 wijken en elke wijk heeft een wijkouderling, een diaken en een pastoraal medewerker.
Vorig jaar bleef er 1 vacature voor wijkouderling onvervuld. Dit jaar ontstaat door periodiek aftreden een vacature voor pastoraal medewerker. 
Voor het pastorale werk zou het goed zijn als we voor de 2 vacatures mensen kunnen vinden, die deze taken op zich wil nemen.
Daarnaast hebben we een vacature voor ouderling-kerkrentmeester en is er al enkele jaren een vacature voor de voorzitterstaak van de kerkenraad.

Samenvattend hebben we voor het nieuwe seizoen de volgende vacatures voor u beschikbaar:

  • 1 wijkouderling
  • 1 pastoraal medewerker
  • 1 ouderling – kerkrentmeester
  • 1 ouderling – voorzitter kerkenraad

Wilt u alvast eens nadenken of één van deze vacatures iets voor u is?

Ook als u namen van voor deze functies geschikte gemeenteleden weet te noemen, houden we ons van harte aanbevolen. Gebruikt u het hieronder te downloaden formulier en u kunt dit alsnog inleveren bij de scriba, Loodhol 19 of via e-mail: scriba.

We willen het nieuwe seizoen graag met een volledige bezetting van de kerkenraad en het pastorale team starten. Met uw medewerking gaat dat zeker lukken.
 
We hopen dan ook op die medewerking,
alvast hartelijk dank!

Om het formulier te
downloaden klikt u hier.

terug
 
 
Kerstproject kinderen
 
Lees hier meer over het Kerstproject van de kindernevendienst: 
 Ik zie toekomst in jou

 
Opstandingskerk

Zondag 1 nov. hielden we voor de laatste keer onze kerkdienst in dit kerkgebouw.

Zie het fotoalbum voor een fotoserie over deze kerk(dienst).

Ook kunt u de dienst via deze link nogmaals bekijken en beluisteren.


Lees hier meer over de geschiedenis van dit kerkgebouw.


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.