PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Vacatures in de kerkenraad Vacatures in de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van februari hebben we weer de bemensing voor het komende seizoen 2019 – 2020 besproken en geïnventariseerd welke functies er vacant worden of nog zijn.
Het pastorale werk in de gemeente wordt uitgevoerd door een team, bestaande uit predikant, wijk-ouderlingen en pastoraal medewerkers. De gemeenteleden zijn verdeeld over 4 wijken en elke wijk heeft een wijkouderling, een diaken en 2 pastoraal medewerkers.
In de groep pastoraal medewerkers was nog 1 vacature van het afgelopen jaar niet vervuld. 
Daarnaast ontstaan door periodiek aftreden van pastorale medewerkers 4 nieuwe vacatures. In totaal straks dus 5 vacatures voor pastoraal medewerker.
In de kerkenraad ontstaat een vacature voor wijkouderling en 2 vacatures binnen de diaconie. Bovendien is er al enkele jaren een vacature voor de voorzitterstaak van de kerkenraad.

Samenvattend hebben we voor het nieuwe seizoen de volgende vacatures voor u beschikbaar:

  • 1 wijkouderling
  • 5 pastoraal medewerkers
  • 2 diakenen
  • 1 ouderling – voorzitter kerkenraad

Wilt u alvast eens nadenken of één van deze vacatures iets voor u is?

Ook als u namen van voor deze functies geschikte gemeenteleden weet te noemen, houden we ons van harte aanbevolen. Gebruikt u het hieronder te downloaden formulier en lever dit uiterlijk 17 maart in bij de scriba, Loodhol 19 of via e-mail: scriba. U kunt het formulier ook in de daarvoor bestemde doos in de kerk inleveren.

We willen het nieuwe seizoen graag met een volledige bezetting van de kerkenraad en het pastorale team starten. Met uw medewerking gaat dat zeker lukken.
 
We hopen dan ook op die medewerking,
alvast hartelijk dank!

Om het formulier te
downloaden klikt u hier.

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.