PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Regelingen Regelingen

zie Regelingen

 
Vacatures in de kerkenraad Vacatures in de kerkenraad

Februari is de maand waarin we de vacatures die er voor het komende seizoen (2021 - 2022) ontstaan bespreken en inventariseren.
Vervolgens starten we de vacaturevervulling met de namen van gemeenteleden die u als kandidaat aandraagt voor een taak binnen de kerkenraad of het pastorale team.

De nog van vorig jaar openstaande vacature van ouderling-kerkrentmeester is zeer onlangs vervuld doordat Pieter Marinussen zijn benoeming hierin heeft aanvaard. Hier zijn we als kerkenraad zeer content mee en dankbaar voor de versterking die het College van Kerkrentmeesters hiermee krijgt.


Binnen het pastorale team van wijkouderlingen en pastoraal medewerkers ontstaan dit jaar geen vacatures. Door de toezegging van Lenie Wisse dat zij haar termijn als wijkouderling nog met minstens 1 jaar zal verlengen en een soortgelijke toezegging van de pastoraal medewerkers Corrie Roelse en Corry Francke blijven alle 4 de wijken in onze gemeente volledig bemenst met een ouderling en een pmw-er. Fijn dat jullie dit willen doen en laten we hopen dat het pastorale werk volgend seizoen weer meer opgepakt kan worden en corona naar de achtergrond verdwijnt.
Ook in de diaconie zijn er dit seizoen geen aftredende diakenen.

Al enkele jaren is er de vacature voor de voorzitterstaak van de kerkenraad. Ondanks dat onze predikant deze taak gedurende die jaren goed weet te combineren met de functie van predikant, willen we toch weer proberen een gemeentelid voor deze taak te vinden.

Is dit dan de enige vacature waarover u hoeft na te denken dit jaar? Nee, we vragen u ook nog namen te noemen voor de mooie functie van ouderling-scriba. Ik eindig het rijtje bewust hiermee, omdat het mijn eigen functie betreft. Na 2 perioden (8 jaar) vind ik de tijd aangebroken om het schrijversstokje, alias toetsenbord, (en het daarbij behorende werk) over te dragen aan een opvolger.


Hiermee hebben we dus de volgende vacatures beschikbaar:

 • 1 ouderling – voorzitter kerkenraad
 • 1 ouderling – scriba

Voor genoemde vacatures vraagt de kerkenraad u namen van naar uw mening geschikte kandidaten, met hun adres, in te leveren.
U vindt het formulier hiervoor in Meeleven van maart of u kunt het hier downloaden. Maar namen via een e-mail of briefje mogen uiteraard ook. Wilt u in dat laatste geval wel duidelijk ook uw eigen naam en adres vermelden?

De ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de scriba van de kerkenraad,  p/a Loodhol 19 of via e‑mail: scriba@pkn-grijpskerke.nl.
Wij zien uw reactie graag uiterlijk 15 maart a.s. tegemoet.

We willen het nieuwe seizoen graag starten met een volledige bezetting van de kerkenraad.
Met uw medewerking gaat dat zeker lukken.
 
We rekenen dan ook op die medewerking,
alvast hartelijk dank!

Om het formulier te
downloaden klikt u hier.

 
Aandachtspunten en huisregels kerkbezoek vanaf 1 september a.s. Aandachtspunten en huisregels kerkbezoek vanaf 1 september a.s.
 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • De aanwijzingen van coördinatoren dienen te worden opgevolgd.
 • Bezoekers mogen niet zelf een plaats kiezen, er wordt een plaats toegewezen.
 • Geen ontmoeting en/of consumptie na afloop.
 • Toiletbezoek in de kerk tot een minimum beperken.
 • Het bezoeken van bijeenkomsten zoals kerkdiensten en vergaderingen geeft een zeker risico op virus-verspreiding. Iedere bezoeker heeft de verantwoordelijkheid die verspreiding tot een minimum te beperken, ter bescherming van zichzelf, maar zeker ook ter bescherming van anderen.
 • Het advies is voor iedereen persoonlijk een inschatting te maken van de aanvaardbaarheid van het risico op besmetting in relatie tot de mogelijke gevolgen. Een ieder dient voor zichzelf dan ook de afweging te maken en op basis daarvan te besluiten om wel of niet een bijeenkomst bij te wonen.
 • Persoonlijke keuzes en risico inschattingen worden vanzelfsprekend ten allen tijde gerespecteerd.
Dit alles voor uw eigen gezondheid, maar ook voor die van uw mede-kerkgangers!
 
Gebruiksplan Michaëlskerk Gebruiksplan Michaëlskerk

In het Gebruiksplan Michaëlskerk staan de regels vermeld om de ruimtes van dit kerkgebouw in de controlefase van de coronacrisis op een veilige en verantwoorde manier te kunnen en mogen gebruiken
In eerste instantie is dit plan opgezet voor de wekelijkse kerkdienst op de zondagmorgen, maar de regelgeving schrijft voor dit plan voor alle bijeenkomsten in dit kerkgebouw te hanteren.
In het gebruiksplan is o.a. de maximale bezetting van de ruimtes aangegeven, hoe bezoekers een plaats krijgen toegewezen in de kerkzaal, hoe men de kerkzaal moet verlaten, hoe wij voor goede hygiënische omstandigheden zorgen, etc.
Een aantal regels worden in werkinstructies nader uitgewerkt voor de coördinatoren/kosters die een taak hebben bij de uitvoering en het toezicht op naleving van de opgestelde regels.
U kunt het gebruiksplan inzien door op de link aan het begin van deze tekst te klikken. 
Een geprinte versie van dit plan is aanwezig in het gebouw.
 
 
Gebruiksplan Opstandingskerk Gebruiksplan Opstandingskerk

In het Gebruiksplan Opstandingskerk staan de regels vermeld om de ruimtes van dit kerkgebouw in de controlefase van de coronacrisis op een veilige en verantwoorde manier te kunnen en mogen gebruiken. 
De functie en opzet van het plan is identiek aan wat u hieronder bij het gebruiksplan van de Michaëlskerk kunt lezen.
U kunt het gebruiksplan inzien door op de link aan het begin van deze tekst te klikken.
Een geprinte versie van dit plan is aanwezig in het gebouw.  
 
 
Paasproject 2021

"Jezus gaat ons voor" is dit jaar het thema voor de online kindernevendienst in de 40dagentijd naar Pasen. 
Lees onder Jeugd over het week-thema
(elke week v.a. vrijdag)

 
VACATURES Kerkenwerk


Lees meer bij Organisatie


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.