PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Aandachtspunten en huisregels kerkbezoek vanaf 1 september a.s. Aandachtspunten en huisregels kerkbezoek vanaf 1 september a.s.
  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
  • De aanwijzingen van coördinatoren dienen te worden opgevolgd.
  • Bezoekers mogen niet zelf een plaats kiezen, er wordt een plaats toegewezen.
  • Geen ontmoeting en/of consumptie na afloop.
  • Toiletbezoek in de kerk tot een minimum beperken.
  • Het bezoeken van bijeenkomsten zoals kerkdiensten en vergaderingen geeft een zeker risico op virus-verspreiding. Iedere bezoeker heeft de verantwoordelijkheid die verspreiding tot een minimum te beperken, ter bescherming van zichzelf, maar zeker ook ter bescherming van anderen.
  • Het advies is voor iedereen persoonlijk een inschatting te maken van de aanvaardbaarheid van het risico op besmetting in relatie tot de mogelijke gevolgen. Een ieder dient voor zichzelf dan ook de afweging te maken en op basis daarvan te besluiten om wel of niet een bijeenkomst bij te wonen.
  • Persoonlijke keuzes en risico inschattingen worden vanzelfsprekend ten allen tijde gerespecteerd.
Dit alles voor uw eigen gezondheid, maar ook voor die van uw mede-kerkgangers!
terug
 
 
Opstarten kerkdiensten
Zoals het er nu naar uitziet zullen we vanaf 1 sept. a.s. diensten met kerkgangers gaan opstarten in de Michaëlskerk, uiteraard nog wel onder voorbehoud.

In het menu Organisatie kunt u het opgestelde gebruiksplan voor dit kerkgebouw inzien en de huisregels lezen waaraan u zich als kerkbezoeker moet houden.

 
GEEN KERKDIENSTEN

Op advies van de overheid en de dienstenorganisatie van de PKN, houden we
tot 1 september a.s. 

GEEN KERKDIENSTEN
waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn.

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.